Jernalderen i Norge

ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr.

Jernalderen begynte da jern fortrengte bronse som materiale i redskaper og våpen.

Perioden var preget av kontinuitet innenfor basiservervene jordbruk, fiske og fangst, men også av endringer i samfunnsstruktur og samfunnsorganisasjon. Les mer
Vår pris
619,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 619,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Jernalderen begynte da jern fortrengte bronse som materiale i redskaper og våpen.

Perioden var preget av kontinuitet innenfor basiservervene jordbruk, fiske og fangst, men også av endringer i samfunnsstruktur og samfunnsorganisasjon. Utviklingen gikk fra egalitære lokalsamfunn århundrene før Kristus, til samling av hele landet i vikingtiden.


Ved å presentere kilder og tolkninger formidler forfatteren stor kunnskap om jernaldersamfunnet. Hun gir leseren innsikt i materialet som foreligger, og verktøy til å tolke det. Boken er viktig bok for studenter i arkeologi og historie, og for den allment interesserte leser.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

1. Innledning

2. Kilderog metoder
Materiell kultur som kildemateriale

Natur og naturhistorisk kildemateriale

Skriftlige kilder

Språklige kilder

Ulike fagtradisjoner

Det metodiske grunnlaget

Metoder for påvisning og analyse av arkeologiske funn

Registrering og utgravning

Tid

Rom

Kontekst

Analogislutninger


3. Tolkningsbakgrunn
Natur og kultur

Gravfunn og tolkning

Samfunnsendringer og årsaksforhold


4. Førromersk jernalder ca.500 K.kr.-Kr.f
Kulturimpulser til Skandinavia fra Sentral- og Øst-Europa

Kilder

Kronologi

Det arkeologiske materialet

Boplassfunn

Gravfunn

Offerfunn

Gjenstandsmaterialet

Jern - en endringsfaktor

Klimaforverringen og oppfatningen om en retardert jernalder

Kleberbruddet i Kvikne

Gård og jordbrukserverv - forskningshistorisk tilbakeblikk

Gårdshus og en sannsynlig landsby

Åkerbruk

Boplassfunn i huler og hellere

Funn fra samisk jernalder

Komplekse religiøse uttrykk

Mur- og vollanlegg - reflekterer de forsvar eller kult?

Et samfunn på egne bein


5. Romertid ca.Kr. f - 400 e. Kr
Møtet med Romerriket

Kilder

Kronologi

Det arkeologiske materialet

Boplassfunn

Gravfunn

Gjenstandsmaterialet

Samfunnsorganisasjon - forskningshistorisk tilbakeblikk

Romersk kulturpåvirkning

En mer "aristokratisk" livsstil

Vareutveksling og prestisjevarer

Runer - et germansk skriftsystem

Militær organisasjon

Rangsymboler og økonomisk-politiske sentre

Sentre og elvemunninger

Et nettverk etableres mellom kyst og innland

Fangstprodukter og jern fra innlandet i Øst-Norge

Et militært hierarki og kamp om herredømmet i Øst-Norge

Hadeland mot Ringerike?

Allianser og konkurranse på Vestlandskysten og i Trøndelag

Fangst, jakt og jernvinne i Vest-Norge styrt av lokale stormenn

Jern og fangst - grunnlag for trøndersk høvdingmakt

Høvdinger og kretstun i nord

Attraktive byttevarer fra nordområdene

Kretstun og høvdinger på Jæren

Høvdingen på Avaldsnes

Gullrikdom på Mørekysten

Et omformet samfunn


6. Folkevandringstid ca. 400-560/570
Folkevandringer og nye germanske riker

Kilder

Kronologi

Det arkeologiske materialet

Boplassfunn - spor etter gårdsbosetning

Gravfunn

Markfunn av gull

Gjenstandsmaterialet

Gårdsnavn, bosetning og bosetningsområder

Graver og eiendomsforholdet til jord

Ætt og jordeiendom - grunnlaget for sosial posisjon

Erverv

Landsby, gård og gårdsdrift

Gården som verdensbilde og sosial enhet

Fiske som basis- og attåtnæring

Båtbygging og skipsfunn

Smedhåndverket - grov- og finsmeder

Kontroll med spesialistproduksjon og vareutveksling

Et handelssenter på jærkysten?

Allianser gir styrke

Urolige tider

Folk land og rike

Jordanes' beretning om Scandza

Store gravhauger og maktsentre

Statussymboler og verdighetstegn

Rettsorganisasjon og ting

Fra fruktbarhetskult til dyrking av krigsguder?

Fra ekspansjon til krise?


7. Merovingertid ca.560/70-800
Frankere, angelsaksere og ny byetablering

Nedgangstid eller samfunnsendringer i Skandinavia?

Kilder

Kronologi

Det arkeologiske materialet

Boplassfunn

Gravfunn

Gjenstandsmaterialet

Dyptgripende endringer på 500-tallet

Åker-komplekset

Frankisk eller uppsvensk innflytelse?

"Den justinianske pesten"?

Fra nedgang til ny vekst

Erverv

Fiske, beiting i fjellet og jernvinne

Kunsthåndverk og smedhåndverk

Kammakervirksomhet

Båtbygging og skipsteknologi

Trosforestillinger og kult

Et samfunn med nye løsninger


8. Vikingtid ca. 800-1030
Skandinavene møter andre kulturer

Kilder

Kronologi

Det arkeologiske materialet

Boplassfunn

Gravfunn

Skatte-og depotfunn

Gjenstandsmaterialet

Bosetningsekspansjon og folketall

Et nedjustert "indre landnåm"?

Vikinger og nybyggere

Skipene - en forutsetning for vikingenes suksess

Vikinger i vesterveg

Nybyggere og bosetningsområder

Vikinger i austerveg

Samfunnet

Religion og kult

Sosiale grupper og maktforhold

Jordeiendom og makt

Erverv

Nordmennenes land og den politiske situasjonen på 800-tallet

Vingulmark

Opplandene

"Skoger hvor finnene bor"?

Vestfold - neppe utgangspunkt for rikssamlingen

Grenland og Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn - ankerpunkt for Harald Hårfagres erobring av Vestlandet?

Fjordaneog Møre

Trøndelag

Namdalen og Hålogaland

Finnskatt og handelsvirksomhet - grunnlag for høvdingmakt

Kaupang i Tjølling

Vareeksport fra Nord-Norge og Trøndelag

Mindre markeds- og handelsplasser - handelens karakter

Kongemakten vokser frem

Harald Hårfagre og slaget i Hafrsfjord

Håkon den gode

Dansk overherredømme og Håkon Sigurdsson jarl

Olav Tryggvason

Olav Haraldsson

Mellom hedendom og kristendom

Kristningskongene

Kristningen - langsom eller kortvarig prosess?

Hva forteller gravene?

Steinkors og bautasteiner med korsmerker

Hedendommen mobiliserer?

Kristendommen seirer

Mot en nytid


Litteratur

Sak-og navneregister

Stedsregister