Indias historie - 
   Arild Engelsen Ruud
  
   Eldrid Mageli
  
   Pamela Price

Indias historie

med Pakistan og Bangladesh

; Eldrid Mageli ; Pamela Price

Indias historie med Pakistan og Bangladesh dekker en periode på flere tusen år. Vi følger historien fra de særpregede sivilisasjonene i Indus-dalen lenge før vår tidsregning fram til det moderne India, Pakistan og Bangladesh i det 21. Les mer
Vår pris
629,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Er du interessert i historiebøker ?
Bli med i fordelsklubben Vår historie og få fordelspris kr 534,-

Paperback
Legg i
Vår pris: 629,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Er du interessert i historiebøker ?
Bli med i fordelsklubben Vår historie og få fordelspris kr 534,-

Indias historie med Pakistan og Bangladesh dekker en periode på flere tusen år. Vi følger historien fra de særpregede sivilisasjonene i Indus-dalen lenge før vår tidsregning fram til det moderne India, Pakistan og Bangladesh i det 21. århundret. En viktig ledetråd i boka er forholdet mellom samfunn på den ene siden og kongemakt eller politisk orden på den andre. Innenfor denne rammen beskrives religiøs, politisk og kulturell utvikling. Et blikk på handelen både innad og med omverdenen bidrar til globale perspektiver.


Indus-sivilisasjonen to tusen år før vår tidsregning var utbredt over store deler av det indiske subkontinentet. Fra vedisk tid ca. 1300 f.v.t. kan kulturelle trekk spores til i dag. Vi følger historien gjennom århundrene og ser hvordan buddhismen og hinduismen ble viktige deler av samfunnsordenen, samtidig som regionene fikk sine distinkte kulturelle og politiske trekk.


Forfatterne viser hvordan muslimske herskeres erobring og etablering i Nord-India fra år 1000 ble av fundamental betydning for indisk samfunn og kultur i de følgende århundrer. Både den kulturelle og politiske arven etter de muslimske herskerne kan spores i dagens India.Sentralt i boka er den britiske koloniperioden. Dette var en sammensatt tid hvor mange indere også var en integrert del av det britiske styret. Fra begynnelsen av det tjuende århundret finner vi en gryende og etter hvert mektig uavhengighetstrang.


Avslutningskapitlene retter søkelyset mot de siste tiårenes dramatiske og ujevne utvikling. Her er islamisme, økonomisk vekst og etnisk basert nasjonalisme stikkord. Hvert av de tre landene er preget av sine egne indre spenninger og utfordringer, samtidig som de også er en del av en region med fellestrekk, og i økende grad viktige aktører i en internasjonal orden.


Indias historie med Pakistan og Bangladesh er skrevet som en innføring i indisk og sørasiatisk historie, og er rettet mot studenter på bachelornivå og andre interesserte. Forfatterne trekker de lange linjene, og formidler på en spennende måte historien som nødvendig bakgrunn for innsikt i sørasiatisk politikk, samfunn og kultur i dag.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 483
ISBN: 9788202343040
Utgave: 2. utg.
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Innledning - om forståelsen av India

1. Tidlig sivilisasjon, ættesamfunn, kongedømmer, 2500 til 300f.v.t
Den tidligste forhistorien

Indus-dalens sivilisasjoner

Tidlig vedisk tid, ca. 1300-600 f.v.t

Senvedisk tid, ca. 600-300 f.v.t

De store eposene


2. Dynastier og store riker, 400 f.v.t.-600 v.t
Buddhismen og dens utbredelse

Maurya-riket

Ashoka

Etterfølgerstatene, kulturell blanding

Gupta-riket

Buddhisme og brahmanisme

En gyllen tidsalder?


3. Hinduiske kongedømmer, ca. 600-1200
Kongedømmer i nordindisk middelalder

Cholaene og teorien om den segmenterte staten

Kakatiya-riket i Andhra Pradesh

Tempelkultur og gavegivning

Bhaktikulten

Handel og spredning av indisk kultur


4. Muslimske sultanater og hinduiske krigerstater, ca. 1000-1500
Islams ekspansjon i India

Islam og araberne i Sind - tilbakeblikk

Plyndringstokter og erobringer

Gradvis styrket statsmakt

Erobring og splittelse

Framvekst av indomuslimske kulturer

Vijayanagara og militariseringen av de sørindiske rikene

Det indiske hav som handelssfære


5. Mogulriket,1526-1720
Babur og Humayun

Akbar - keiseren

Akbar som patrimoniell-byråkratisk hersker

Keiserens embetsmenn

Den mobile keiseren

Akbars arvtakere

Aurangzeb

Aurangzebs motreformasjon

Sikhene - et bondeopprør

Marathaene kommer

Vedvarende utvidelse av riket

Mogulrikets sammenbrudd

Handel og europeisk kontroll over havene


6. Etterfølgerstatene og europeisk innpass, 1700-tallet
Fra ett til mange riker

Krig og reform

Handel og økonomisk endring

Finans og politikk

Bevæpnede handelsfolk blir en indisk statsmakt: britisk etablering og ekspansjon

Religiøse bevegelser

Kompaniets første tid


7. Britisk etablering og det indiske samfunnet, 1793-1885
Britisk koloniadministrasjon

Skattesystemet - og behovet for allierte

Domstoler og lovverk

Framveksten av en offentlighet og et sivilsamfunn

Bombay og Madras

En gryende politisering

"Mytteriet" og behovet for stabilitet

Opptakten til nasjonale organisasjoner

Sosiale og økonomiske endringer


8. Uavhengighetsbevegelsen, 1885-1947
Teorier om nasjonalbevegelsen

Religiøs reform og kubeskyttelse

Moderate og radikale i uavhengighetsbevegelsen

Konstitusjonelle reformer og atskilte valgkretser

Første verdenskrig, flere reformer og begynnende massemobilisering

Gandhi og Ikke-samarbeidskampanjen

Økonomi og oppslutning

Saltmarsjen og Sivil ulydighetskampanjen

Andre verdenskrig og Forlat India-kampanjen

Kravet om Pakistan

Mot uavhengighet og deling

Dannelsen av en pakistansk identitet

Hvorfor religiøs nasjonalisme?


9. Nye stater søker feste, 1947-ca. 1977
Lov og grunnlov i India

Nehru og politisk stabilitet i India

Moderniseringsepoken i indisk politikk

Politisk mobilisering

Opposisjon og endring

Haltende gang mot militærstyre - Pakistan etter 1947

Kashmir-konfliktens opprinnelse

India og Pakistan blant verdens uavhengige nasjoner

"Det gylne tiåret"

To kriger

Bhutto og en ny æra i pakistansk politikk

Mot deling av Pakistan og krigen i 1971

Indira raj i India

Bhutto-æraen i Pakistan

Bangladesh' første famlende år

Sør-Asia mot slutten av 1970-årene


10. Identitetspolitikk og mobilisering, 1977-ca. 2000
Identitetspolitikk i India - Indira, sikher og andre separatister

Hinduer og muslimer - Shah Bano og Ayodhya

Mandal og reservasjonspolitikken

Politisk mobilisering og politisk kultur i nord

En indisk styringskrise?

Militærregimet og gjenopprettelse i Bangladesh

Islamisme i Bangladesh og Pakistan

Pakistan og krigene i Afghanistan

Gjeninnføring av demokrati i Pakistan og Bangladesh

Nye konflikter i Kashmir

Kashmir som internasjonalt konfliktområde

Økonomisk liberalisering i India

Skjerpede motsetninger eller en ny epoke?


11. Samfunn i rask endring
Sør-Asia i verden

Fra Hindu Kush og Himalaya til Det indiske hav

Politisk deltakelse

Relasjonene landene imellom

Bangladesh: pause fra demokratiet

Pakistan: demokratiet gjeninnføres

India: overraskende stabilt

Terror i India

Avslutning


Avsluttende perspektiver

Litteratur

Ordliste

Register