Japans historie

fra jegersamfunn til økonomisk supermakt

Japan er verdens nest største økonomiske makt med et nasjonalprodukt større enn resten av Asia til sammen. I Norge eksponeres vi ikke bare for landets mange industriprodukter, men i stadig sterkere grad også for japansk kultur som mat, film, kampsport, design, litteratur og billedkunst. Les mer
Vår pris
559,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Er du interessert i historiebøker ?
Bli med i fordelsklubben Vår historie og få fordelspris kr 475,-

Paperback
Legg i
Vår pris: 559,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Er du interessert i historiebøker ?
Bli med i fordelsklubben Vår historie og få fordelspris kr 475,-

Om boka

Japan er verdens nest største økonomiske makt med et nasjonalprodukt større enn resten av Asia til sammen. I Norge eksponeres vi ikke bare for landets mange industriprodukter, men i stadig sterkere grad også for japansk kultur som mat, film, kampsport, design, litteratur og billedkunst. Ordet "mirakel" har ofte blitt brukt for å beskrive landets utvikling.


Denne boken er den første på norsk som gir en bred innføring i Japans historie, fra de tidligste tider frem til i dag. Boken deler historien inn i fem epoker, og innenfor hver epoke tar forfatteren for seg politiske, økonomiske og sosiokulturelle prosesser og endringer. I del 1 (til 1150) følger vi fremveksten av en nasjonal stat som ledet til en blomstrende aristokratisk kultur, mens del 2 (1150-1600) tar for seg utviklingen av et føydalsamfunn under samuraienes ledelse. I del 3 (1600-1868) beskrives prosesser som underminerte samuraienes legitimitet og la grunnlaget for Japans modernisering. Del 4 (1868-1945) behandler industrialiseringen og den ekspansjonistiske politikken som ledet til Stillehavskrigen og nederlaget i 1945. I den siste delen (etterkrigstiden) ser vi på den økonomiske gjenreisingen og forsøkene på å skape en ny identitet.


Gjennom hele boken blir det lagt vekt på den økonomiske og ikke minst den kulturelle historien for å kunne gi leserne en bedre forståelse av hvorfor Japan ble det første ikke-vestlige landet som industrialiserte. Det legges spesielt vekt på å analysere fremveksten av en nasjonal kultur hvor stadig nye stemmer bidro - aristokrater, samuraier, borgerskapet, arbeidere, og i etterkrigstiden også kvinner og unge.


Boken er skrevet med tanke både på studenter og på andre som er interessert i Japan.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Innledning

Japanske navn og uttrykk


Del I (til 1185) - OLDTIDEN
1 En jeger- og sankerkultur
Den paleolittiske perioden (eldre steinalder: til ca.10 000 f.Kr.)

Jömon: yngre steinalder (10 000 - 400 f.Kr.)

De første "japanerne"


2 Yayoi: fra stammesamfunn til høvdingdømmer
En "riskultur" tar form

Den første etnografien om japanerne

To kulturelle sentra

Høvdingdømmer vokser frem


3 Fra føderasjon til keiserdømme
Forholdet til kontinentet

Yamato-klanens hegemoni

Uji og be- den japanske klanstrukturen

Interne problemer

Reformer


4 Aristokratiets blomstringstid
Nara og Kyoto

Buddhismen vinner frem

En kulturell storhetstid

Livet ved hoffet


5 Fra ritsuryö til shöen
Arven fra Taika-reformen

Systemet undergraves

Shöen,de private godseneDel II (1185-1600) - MIDDELALDEREN
6 Mot politisk desentralisering
De første samuraiene

Gempei-krigen

Kamakura-shogunatet

Fra Kamakura til Muromachi


7 En religiøs vekkelsestid
Nye buddhistiske skoler

Religiøse institusjoner og middelaldersamfunnet

Religion og kunsten


8 Økonomisk vekst
Landsbyene vokser frem

Industri og handel

Oversjøiske kontakter


9 Krig og samling
Fra gods til len

Mot samlingDel III (1600-1868) - MOT EN NY TID
10 Politisk stabilitet og byråkratisering
En "splitt-og-hersk"-politikk

Sakoku - "et stengt land"

De fire stendene

Den lokale administrasjonen


11 Fremveksten av en nasjonal økonomi
Jordbruket, regimets økonomiske fundament

Økt intern handel

Økonomiske kriser og reformer


12 Borgerskapets kultur
Arven fra Momoyama-epoken

Økende velstand, økt forbruk

Ukiyo: den "flytende verden"

Litterær blomstringstid

Ukiyo-e: det japanske tresnittet


13 En intellektuell brytningstid
Ny-konfusianismen: regimets ideologiske grunnlag

Kunnskap om "tingenes vesen"

Tilbake til klassikerne

Mot en nasjonalistisk ideologi

Personlig utvikling

Et sammensatt bilde


14 Tokugawa-regimets fall
Interne prosesser

Utlendingene kommer

Regimets siste årDel IV (1868-1945) - DET KEISERLIGE JAPAN
15 Konsolidering og ekspansjon
1868-1871: Regimet konsolideres

1871-1877: Sosial omveltning

Reformbevegelsen og representativt styre

En ny nasjonal ideologi

Japan blir en kolonimakt


16 Japan industrialiseres
Statens rolle i industrialiseringen

Vekst nedenfra

Veksten videre


17 Fra parlamentarisme til krig
Liberale vinder

Det sivile samfunnet

De reaksjonæres fremvekst

Krig mot Kina

Krigen utvides

Mot nederlagDel V (1945-2000) - DET POST-INDUSTRIELLE JAPAN
18 Okkupasjon og gjenreising
Okkupasjonens første år (1945-1948)

Okkupasjonens siste år (1949-1952)

På egne ben


19 Det økonomiske mirakelet og dets pris
Årsaker til "mirakelet"

Miljøkriser

Korrupsjon

Boblen som brast


20 Kulturell kreativitet
Nye kanaler for kulturformidling

Litteratur

Musikk

Film

Manga - anime- computerspill


21 Nye identiteter
Kulturelt mangfold

Forholdet til omverdenen


Litteratur

Liste over frimerker

Personregister

Sakregister