Leseboka

leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet

Atle Skaftun (Redaktør) ; Oddny Judith Solheim (Redaktør) ; Per Henning Uppstad (Redaktør)

- Lesing som grunnleggende ferdighet

- Lesing i alle fag


Hva skal lærerne i ungdomsskolen gjøre med disse slagordene i læreplanen?

Har faglærerne fått en ny oppgave som ligger utenfor faget?


Ifølge forfatterne av denne boka er lærernes oppgave som leselærere å veilede elevene inn i sitt fags tekstkultur. Les mer
Vår pris: 409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

- Lesing som grunnleggende ferdighet

- Lesing i alle fag


Hva skal lærerne i ungdomsskolen gjøre med disse slagordene i læreplanen?

Har faglærerne fått en ny oppgave som ligger utenfor faget?


Ifølge forfatterne av denne boka er lærernes oppgave som leselærere å veilede elevene inn i sitt fags tekstkultur. Ulike fag har ulike arbeidsmåter og teksttyper, og elevene må lære å snakke, lese, skrive og tenke på fagenes premisser. Skolens leseopplæring blir slik summen av arbeidet med tekst i de ulike fagene.


Boka har en innledende del om aspekter ved lesing som er viktige i alle fag, som strategibruk, leseutvikling, tilpasset opplæring og arbeid med vokabular og engasjement. Bokas andre del presenterer lesing og leseopplæring innenfor de ulike fagene i ungdomsskolen. Alle kapitlene setter forskning og teori i sammenheng med konkret aktivitet i klasserommet.


Leseboka er aktuell for studenter og forskere i lærerutdanning og pedagogiske fag, og for lærere i ungdomsskolen.

Fakta

Bla i boka