Et foranskutt lyn

Niels Henrik Abel og hans tid

Niels Henrik Abel (1802-29) er et av de få absolutte genier i norsk historie. I løpet av en kort, men svært produktiv karriere, gjorde han en rekke banebrytende oppdagelser innen matematikk. Abels korte liv falt sammen med svært turbulente år i Norges og Europas historie. Les mer
Vår pris
239,-

(Innbundet)
Leveringstid: Ikke i salg

Innbundet
Innbundet
Vår pris: 239,-

(Innbundet)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Niels Henrik Abel (1802-29) er et av de få absolutte genier i norsk historie. I løpet av en kort, men svært produktiv karriere, gjorde han en rekke banebrytende oppdagelser innen matematikk. Abels korte liv falt sammen med svært turbulente år i Norges og Europas historie. Boken behandler Abels biografi i sammenheng med disse sosiale og politiske omveltningene. Med kronologisk bibliografi over Abels trykte arbeider, litteraturliste, personregister og bilderegister.

Fakta

InnholdsfortegnelseDEL I
1. Et kort liv


DEL II: Familiebakgrunn
2. Stamtreet Abel

3. Farens skole- og studietid i Danmark

4. Prest og kapellan

5. Abel og familien Simonsen i Risør


DEL III: Barndom i Gjerstad
6. Prest på Finnøy, kirkeliv i Christianssand Stift

7. Niels Henriks første år

8. Barnelærdom.Barnetro

9. Hverdagsliv i skyggen av krigen

10. Dønninger utenfra

11. Nye toner i by og grend

12. Hjemme og ute, kriser og vendepunkter

13. S.G.Abel trer inn i politikken

14. På den tid Niels Henrik vokste opp

15. Niels Henrik reiser hjemmefra


DEL IV: Disippel i Christiania.1815-21
16. Møte med en ny tid

17. Skoleliv, pengesorger og teatergleder

18. Hverdag i Christiania.S.G.Abel kommer i offentlighetens lys

19. Konfirmasjon og livsretning

20. Skjebneåret 1818

21. Christiania høsten 1818

22. Inn i matematikkhistorien

23. Skolegang og flere historier

24. Mesterlektianeren Niels Henrik

25. Student og hjemløs


DEL V: Studentliv 1821-25
26. Fri bolig på Regentsen

27. Examen philosophicum.Om fag og lærere

28. Studentersamfund og vennekrets

29. Vår og forsommer 1822

30. Sommer, høst, vinter, vår

31. København - reisen.Sommeren 1823

32. Femtegradsligning og fremtidsplaner

33. Forlovelse og forberedelser


DEL VI: Europa-reisen
34. Via København og Hamburg til Berlin

35. Berlin: Fra oktober 1825 til mars 1826

36. Over Leipzig til Freiberg

37. Over Dresden til Praha

38. Over til Wien

39. Fra Wien over Graz til Trieste

40. Til Venezia, over Verona til Bolzano

41. Inn i Dolomittene, over Innsbruck til Mont Rigi

42. Paris: Fra 10.juli, til 29.desember 1826

43. Reisen hjemover.Via Berlin og København


DEL VII: Siste år i Norge
44. Tilbake

45. Christiania høsten 1827

46. Fra januar til juli 1828

47. Den siste sommeren

48. Siste runde.Høsten 1828


DEL VIII
49. På sykeleiet

TILLEGG
1.Kronologi

2.Kommentarer og utfyllende lesning til Del I
Kommentarer og utfyllende lesning til Del II

Kommentarer og utfyllende lesning til Del III

Kommentarer og utfyllende lesning til Del IV

Kommentarer og utfyllende lesning til Del V

Kommentarer og utfyllende lesning til Del VI

Kommentarer og utfyllende lesning til Del VII

Kommentarer og utfyllende lesning til Del VIII


3.Kronologisk bibliografi over Abels trykte arbeider

4.Litteraturliste

5.Personregister

6.Bildeliste