Å lese litteratur - Hans H. Skei

Å lese litteratur

Hvorfor leser vi? Hvordan påvirkes lesningen av våre egne behov og ønsker? Hvorfor er lesere uenige om betydningen av det de leser?
"Å lese litteratur" er en innførimgsbok i hvordan leseropplevelser kan bearbeides og utvikles. Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hvorfor leser vi? Hvordan påvirkes lesningen av våre egne behov og ønsker? Hvorfor er lesere uenige om betydningen av det de leser?
"Å lese litteratur" er en innførimgsbok i hvordan leseropplevelser kan bearbeides og utvikles. Det legges stor vekt på å forklare de grunnleggende måtene å oppfatte og forstå litteratur på.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 185
ISBN: 9788205354012
Utgave: 2. utg.
Format: 22 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


DEL 1 LITTERATUR OG LESNING
KAPITTEL 1 Å LESE

KAPITTEL 2 SPRÅK OG SPRÅKFUNKSJONER

KAPITTEL 3 STIL

KAPITTEL 4 HVA ER LITTERÆR ANALYSE?
Teori og metode - noen grunnlagsproblemer i litterær analyse


KAPITTEL 5 LITTERÆRE SJANGRE


DEL 2 DE SKJØNNLITTERÆRE SJANGRENE
KAPITTEL 6 SKJØNNLITTERATUR OG SAKPROSA: NOEN GRENSEOPPGANGER

KAPITTEL 7 FORTELLENDE DIKTNING
Fortelleren

Gjengivelse av tanke og tale i fortellende tekster

Perspektiv: point of view og stemme

Hendelser og tidsforløp

Karakterisering og persontegning

Hendelser/handling

Miljø

Forskjellige episke tekster

Episke kortformer: novellen

Eksempelanalyse (roman)

Dag Solstad, Genanse og verdighet

Eksempelanalyse (novelle)

William Faulkner, "A Rose for Emily"


KAPITTEL 8 LYRISK DIKTNING
Hva er lyrisk diktning?

Kjennetegn på lyrisk diktning

Noen tilnærmingsmåter til lyrikk

Leseren og diktet

Analysemåter

Metrikk - rytme - versifikasjon

Diktformer og rimmønstre

Lyrisk bildespråk

Eksempelanalyse

Olav H.Hauge, "Til eit Astrup-bilete"


KAPITTEL 9 DRAMATISK DIKTNING
Hovedtekst - sidetekst

Dramaets handling

Dramaets personer

Spriket i dramaet

Dramaanalysens mål

Tragedien

Komedien

Episk teater

Absurd teater

Hørespill og TV-dramatikk

Eksempelanalyse

Henrik Ibsen, Gengangere

DEL3 LITTERATURTEORETISKE RETNINGER


KAPITTEL 10 LITTERATURTEORETISKE RETNINGER
Formalisme/russisk formalisme

Nykritikken (New Criticism)

Marxistisk litteraturteori

Psykoanalytisk litteraturteori

Strukturalisme

Feministisk litteraturteori

Resepsjonsestetikk / reader-response-kritikk

Poststrukturalisme/dekonstruksjon

Nyhistorisme

Postkoloniale studier


APPENDIKS
Meter (takt)

Rim

Strofeformer

Noen ordforklaringer


ANBEFALT VIDERE LESNING

STIKKORD