Litterære bagateller

introduksjon til litteraturens korttekster

«Marit Grøttas genomgång av kortformernas historia från Renässansen till nutid är mycket väl utformad för att passa sin målgrupp. Den ger klara beskrivningar av hur olika författare i olika tider använt sig till sin samtids litterära konventioner och strömningar. Inte minst lärorik är Grøttas goda blick för taxonomiska och genremässiga distinktioner...»

, Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 2/2010
Korttekster som prosadikt, fragmenter og maksimer blir ofte ansett som bagatellmessige. Men gjennom historien har de hatt stor innflytelse, og i vår tid utgjør korttekstene en viktig og nyskapende del av samtidslitteraturen. Les mer
Vår pris
389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 389,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Korttekster som prosadikt, fragmenter og maksimer blir ofte ansett som bagatellmessige. Men gjennom historien har de hatt stor innflytelse, og i vår tid utgjør korttekstene en viktig og nyskapende del av samtidslitteraturen.


Denne boka gir en samlet introduksjon til litteraturens korttekster, med vekt på deres litterære særpreg og historiske utvikling. Boka gir en oversikt over korttekstenes kanon og trekker linjer mellom de moderne korttekstene og en eldre kortteksttradisjon.


Litteraturinteresserte lesere vil her møte et skattkammer av sterke og tankevekkende tekster som har stor betydning for litteraturens og poesiens utvikling.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 199
ISBN: 9788202283483
Utgave: 1. utg.
Format: 21 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger

«Marit Grøttas genomgång av kortformernas historia från Renässansen till nutid är mycket väl utformad för att passa sin målgrupp. Den ger klara beskrivningar av hur olika författare i olika tider använt sig till sin samtids litterära konventioner och strömningar. Inte minst lärorik är Grøttas goda blick för taxonomiska och genremässiga distinktioner...»

, Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 2/2010

«Marit Grøtta lyckas förena analytisk snabbhet med tålmodig konkretion, perspektivrikedom med närstudium. Framför allt är hennes bok pionjärmässig i sitt syntetiserande - den tänker samman sådant som brukar skiljas åt.»

, Kritiker 15/16Forord

1 Hva er en korttekst?
Å lese korttekster

Korttekster som eget tekstfelt

Korttekstens register

Korttekstenes tradisjon

Korttekstenes modernitet

Litterære bagateller

Å analysere korttekster


2 Humanismens korttekster
Kulturens visdomsord

Tradisjonens korttekstformer

Retorikkens bevismidler

Humanismens sitater

Erasmus fra Rotterdams ordspråk

Michel de Montaignes essays

Francis Bacons "aforismer"

Renessansekulturens fragmenter


3 Moralistenes korttekster
Den litterære korttekstens fødsel

De franske moralistene

Monden estetikk

La Rochefoucaulds maksimer

Pascals "tanker"

La Bruyères karakterer

La Fontaines fabler

Korttekstens status på 1600-tallet

1700-tallets moralister


4 Romantikkens korttekster
Et nytt litterært paradigme

Mellom litteratur og filosofi

Den romantiske poesien

Fragmentets poetikk: ironi og vidd

Schlegels fragmenter

Novalis' fragmenter

Novellen: fortellerkunstens fragmentform

Fragmentets medium: tidsskriftet Athenaeum

Anti-romantikk: Friedrich Nietzsches aforismer

Romantisk litteraturteori


5 Modernismens korttekster
Innovasjon og kontinuitet

Fragmentering av virkeligheten

En ny mediesituasjon

Poesi på prosa

Prosadiktets tvetydige poetikk

Baudelaires prosadikt

Rimbauds prosadikt

Prosadiktet på moten

Francis Ponges prosadikt

René Chars prosadikt og aforismer

Kafkas korttekster

Walter Benjamins korttekster

The short-short story


6 Korttekster i norsk samtidslitteratur
Et åpent tekstfelt

Norske korttekster: 1890/1960/1990

Kortprosamysteriet

Jan Erik Volds kortprosa

Paal-Helge Haugen og punktromanen

Tor Ulvens kortprosa

Jon Fosses kortprosa

Rune Christiansens prosadikt

Geir Gulliksens prosadikt

Gro Dahles korttekster

Kortteksten som et eksperimentelt rom


7 Formater og lesevaner
Bokens dramaturgi

Samlingen som boktype

Å lese gåter


Litteratur

Register