Narratologi

en innføring i anvendt fortelleteori

Serie: LNUs skriftserie 121

Boka tar utgangspunkt i episke teksters lagdeling (fortelling, historie, narrasjon) og drøfter muligheten av et fjerde nivå - kontekstnivået.


Dette perspektivet holdes gjennom hele boka. Les mer
Vår pris
379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 18.01.21

Vår pris: 379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 18.01.21

Om boka

Boka tar utgangspunkt i episke teksters lagdeling (fortelling, historie, narrasjon) og drøfter muligheten av et fjerde nivå - kontekstnivået.


Dette perspektivet holdes gjennom hele boka. Hovedtemaer er: forskningstradisjon, fortelling og historie, kronologi og hurtighet, frekvens, fokalisering, narrativ underordning og leserens rolle. Dette er en innføringsbok for studenter i nordisk og allmenn litteraturvitenskap.

Fakta