Obligasjonsrett

; Alf Petter Høgberg

Boken gir en ajourført fremstilling av norsk obligasjonsrett. Den tar bl.a. for seg følgende emner:
Obligasjonsrettslige kildespørsmål av nasjonal og .overnasjonal art
Kravenes og forpliktelsenes faktiske grunnlag
Kravenes og forpliktelsenes innhold, og de ulike grunnlag for inndeling av krav og plikter
Når riktig oppfyllelse har funnet sted
Ulike risikospørsmål
Når mislighold foreligger - debitormora og kreditormora
De enkelte misligholdssanksjoner
Endringer i partsforholdet
Tilbakesøkingskrav
Garanti- og kausjonsansvar
Motregning
Endring og opphør av krav og forpliktelser

Forfatterne av boken er begge professorer i rettsvitenskap. Les mer
Vår pris
875,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Vår pris: 875,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Boken gir en ajourført fremstilling av norsk obligasjonsrett. Den tar bl.a. for seg følgende emner:
Obligasjonsrettslige kildespørsmål av nasjonal og .overnasjonal art
Kravenes og forpliktelsenes faktiske grunnlag
Kravenes og forpliktelsenes innhold, og de ulike grunnlag for inndeling av krav og plikter
Når riktig oppfyllelse har funnet sted
Ulike risikospørsmål
Når mislighold foreligger - debitormora og kreditormora
De enkelte misligholdssanksjoner
Endringer i partsforholdet
Tilbakesøkingskrav
Garanti- og kausjonsansvar
Motregning
Endring og opphør av krav og forpliktelser

Forfatterne av boken er begge professorer i rettsvitenskap. Jo Hov har publisert en rekke arbeider innenfor fagene prosessrett og kontraktsrett. Alf Petter Høgbergs vitenskapelige produksjon er i særlig grad knyttet til fagene avtalerett, strafferett og rettsteori.

Fakta