Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2021

Thorunn Falkanger (Redaktør) ; Paul Henning Fjeldheim (Redaktør)

Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er relevante stortingsvedtak, Etiske Regler for Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig tatt med. Les mer
Vår pris
199,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 199,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er relevante stortingsvedtak, Etiske Regler for Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig tatt med.
De fleste forskriftene gjengis i sin helhet, slik at enkeltbestemmelsene kan sees i en større sammenheng. Forskriftstekstene er ført à jour med vedtatte endringer pr. 1. januar 2021.

Innhold: Lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73 Forskrift om dokumentavgift Forskrift om tvangssalg ved medhjelper Forskrift om tinglysing Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling Forskrift om eiendomsmegling Forskrift om tomtefeste Forskrift om risikostyring og internkontroll Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 17) Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret Forskrift til skatteloven (FSFIN)(Utdrag) FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift (Utdrag) Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2020 (Utdrag) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntekståret 2021 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2021 (Utdrag: Dokumentavgift (kap. 5565 post 70)) Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig

Fakta

Bla i boka