Emnet Eierstyring og selskapsledelse: styrer og direktørers rolle og ansvar inneholder 1305 produkter