Emnet Barn og ungdom: kjæledyr inneholder 700 produkter