Erstatningsrettslig vern for rene formuestap

Rene formuestap er et av den moderne erstatningsrettens mest sentrale temaer, og er ikke tidligere gitt noen generell fremstilling i Norge.

Med rene formuestap menes tap som ikke står i sammenheng med en ting- eller personskade. Les mer
Vår pris
509,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Vår pris: 509,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Om boka

Rene formuestap er et av den moderne erstatningsrettens mest sentrale temaer, og er ikke tidligere gitt noen generell fremstilling i Norge.

Med rene formuestap menes tap som ikke står i sammenheng med en ting- eller personskade. I Erstatningsrettslig vern for rene formuestap gis først en fremstilling av det erstatningsrettslige vernets grunnlag, herunder hvor grunnlaget er brudd på ulovfestede regler, så vel som hvor grunnlaget er brudd på lovgivning eller kontrakter. Videre inneholder boken en tilsvarende fremstilling av det erstatningsrettslige vernets utstrekning. Samlet sett gir Erstatningsrettslig vern for rene formuestap en alminnelig, helhetlig og systematisk fremstilling av denne delen av erstatningsretten. EU- og EØS-rettens stadig økende betydning for erstatningsretten blir også behandlet. Boken berører spørsmål om ansvar for både private, profesjonelle og det offentlige, og vil være nyttig for alle som arbeider med erstatningsrettslige spørsmål.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?