Dyreetikk

Andreas Føllesdal (Redaktør)

FORFATTERENS OMTALE:

"Boken Dyreetikk inneholder beskrivelser av en rekke konkrete aktuelle
problemstillinger, norsk rett, og filosofiske bidrag om dyrevelferd. Den er
dermed nyttig for de som er interessert i dyreetikk i sin alminnelighet,
for studenter ved høyskoler og universiteter - og for
næringsmiddelindustriene som får kritikk for uetisk oppdrett og slakt. Les mer
Vår pris
455,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Vår pris: 455,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

FORFATTERENS OMTALE:

"Boken Dyreetikk inneholder beskrivelser av en rekke konkrete aktuelle
problemstillinger, norsk rett, og filosofiske bidrag om dyrevelferd. Den er
dermed nyttig for de som er interessert i dyreetikk i sin alminnelighet,
for studenter ved høyskoler og universiteter - og for
næringsmiddelindustriene som får kritikk for uetisk oppdrett og slakt.


Påstander om misbruk av dyr har ført til aksjoner, politiske protester, og
krav om lovendringer. Pelsdyroppdrett, eggproduksjon, sportsfiske og
genteknologi i avl setter søkelys på normer, verdier og fakta som er
viktige i vår behandling av dyr. Et sentralt tema i flere av bidragene er
hvordan fisk bør behandles, siden fiskeoppdrett er en relativt ny og viktig
næring i Norge.


Bokens første del ser på hvorfor vi må reflektere systematisk over
dyreetikk, både ut fra våre moraloppfatninger og ut fra lovverket.
Andre del av boken presenterer forskjellige synspunkter på hvordan dyr bør
behandles.


Tredje del av boken drøfter flere sider ved dyrevelferd, både teoretisk og praktisk.


Bidragsyterne er Arne Næss, Bergljot Børresen, Arne Frøslie, Andreas
Føllesdal, Svein Åge Christoffersen, Kjell Madsen, Jens Saugstad, Per
Ariansen, Cecilie M. Mejdell, Peter Sandøe, Pernille Fraas Johnsen, Stine
B. Christiansen, Olav Gjelsvik og Bjørn Ramberg.


Boken er resultat av et samarbeid mellom Filosofisk institutt ved
Universitetet i Oslo, Rådet for dyreetikk, og Norges forskningsråd.


Redaktør for boken er Professor Andreas Føllesdal, ved Filosofisk institutt Universitetet i Oslo, og ved ARENA/Norges forskningsråd. Han forsker og er rådgiver blant annet om etikk i offentlig og privat sektor,
velferdsstatens verdigrunnlag, og om europeiseringen av nasjonalstaten.


Rådet for dyreetikk er et uavhengig organ oppnevnt av
Landbruksdepartementet for å vurdere og gi råd om prinsipielle etiske sider
ved dyrehold og husdyrproduksjon.
"

- Andreas Follesdal

Fakta