Vitenskapsteori og etikk for samfunnsvitenskap og humaniora

tekstsamling

Innføring i en rekke grunnleggende problemstillinger i etikk og vitenskapsteori for samfunnsfag og humaniora. Temaene som tas opp, er:
- Hva vitenskapelig forklaring er og ulike typer vitenskapelige forklaringer. Les mer
Vår pris
199,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 199,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Innføring i en rekke grunnleggende problemstillinger i etikk og vitenskapsteori for samfunnsfag og humaniora. Temaene som tas opp, er:
- Hva vitenskapelig forklaring er og ulike typer vitenskapelige forklaringer.
- Om samfunnsfenomener bør forklares som et resultat av enkeltindividers handlinger (individualisme) eller ut fra strukturelle forhold i samfunnet (holisme).
- Hermeneutikk som en metode for fortolkning i ulike fag.
- De etiske forpliktelsene en forsker har overfor samfunnet og overfor vitenskapen selv.

Boken dekker deler av pensum i Examen Facultatum ved HSL-fakultetet ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Fakta