Den samiske medborgeren

; Anne Julie Semb ; Kristin Strømsnes ; Åsta Dyrnes Nordø

«Boka er skrevet med utgangspunkt i omfattende undersøkelser, og en masse forskningsresultater legges fram i boka. Boka bør derfor være obligatorisk lesning for alle dem som måtte være interessert i samepolitikk og i samenes stilling i Norge. [...] Boka er god, særlig fordi at den legger fram et omfattende og grundig forskningsmateriale. Boka kan derfor også brukes som et oppslagsverk. Den drøfter på en saklig og grundig måte, de funnene som er gjort.»

, Altaposten 30. juni 2015
Etableringen av Sametinget ved lov i 1987 har gitt den samiske befolkningen en helt spesiell politisk stilling i Norge, som medlemmer av to politiske systemer - det samiske og det norske.


Hvordan opplever den enkelte same dobbeltrollen som norsk borger og same? Er det slik at den enkelte same opplever at de to medlemskapene er uforenlige og at man derfor står i en valgsituasjon; man er enten norsk eller same? Eller lar de to medlemskapene seg kombinere, slik at den samiske medborgeren opplever at hun kan være både samisk og norsk på én gang? Skiller den samiske befolkningen seg fra den øvrige befolkningen når det gjelder politisk interesse og engasjement, eller i tillit til offentlige og politiske institusjoner?


Den samiske medborgeren analyserer en lang rekke slike spørsmål ved hjelp av surveydata. Les mer
Vår pris
479,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 479,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Etableringen av Sametinget ved lov i 1987 har gitt den samiske befolkningen en helt spesiell politisk stilling i Norge, som medlemmer av to politiske systemer - det samiske og det norske.


Hvordan opplever den enkelte same dobbeltrollen som norsk borger og same? Er det slik at den enkelte same opplever at de to medlemskapene er uforenlige og at man derfor står i en valgsituasjon; man er enten norsk eller same? Eller lar de to medlemskapene seg kombinere, slik at den samiske medborgeren opplever at hun kan være både samisk og norsk på én gang? Skiller den samiske befolkningen seg fra den øvrige befolkningen når det gjelder politisk interesse og engasjement, eller i tillit til offentlige og politiske institusjoner?


Den samiske medborgeren analyserer en lang rekke slike spørsmål ved hjelp av surveydata. Funnene representerer viktige korrektiver til sentrale deler av den akademiske urfolkslitteraturen, og kaster nytt lys over den samiske befolkningens borgeridentitet, politiske interesse og deltakelsesmønster.

Fakta

Bla i boka

Anmeldelser

«Boka er skrevet med utgangspunkt i omfattende undersøkelser, og en masse forskningsresultater legges fram i boka. Boka bør derfor være obligatorisk lesning for alle dem som måtte være interessert i samepolitikk og i samenes stilling i Norge. [...] Boka er god, særlig fordi at den legger fram et omfattende og grundig forskningsmateriale. Boka kan derfor også brukes som et oppslagsverk. Den drøfter på en saklig og grundig måte, de funnene som er gjort.»

, Altaposten 30. juni 2015

«Analysene er omfattende og godt teoretisk forankret, men samtidig framstilt i et lett tilgjengelig språk. Det er å håpe at boken derfor kan fungere som sårt tiltrengt folkeopplysning og premissgiver i den offentlige debatten. Den bør også gi inspirasjon til Sametinget, dets representanter og partier med hensyn til å bygge opp tillit i et breiere velgergrunnlag. Den bør også gi inspirasjon til forskning på de problemstillingene den behandler over tid.»

, Sosiologisk tidsskrift 1/2016