Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945

samfunnsendring - statssystem - militær teori

Denne boka er en innføring i en historisk underdisiplin lite kjent i Skandinavia - den såkalte krig- og samfunnslitteraturen. Boka er den første i sitt slag på norsk.I boka tar forfatteren for seg det gjensidige forholdet mellom statsutvikling og samfunnsendring innenfor rammen av det europeiske statssystemet i tiden 1500 til 1945. Les mer
Vår pris
539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Er du interessert i historiebøker ?
Bli med i fordelsklubben Vår historie og få fordelspris kr 458,-

Paperback
Legg i
Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Er du interessert i historiebøker ?
Bli med i fordelsklubben Vår historie og få fordelspris kr 458,-

Om boka

Denne boka er en innføring i en historisk underdisiplin lite kjent i Skandinavia - den såkalte krig- og samfunnslitteraturen. Boka er den første i sitt slag på norsk.I boka tar forfatteren for seg det gjensidige forholdet mellom statsutvikling og samfunnsendring innenfor rammen av det europeiske statssystemet i tiden 1500 til 1945. Utviklingen av strategiske teorier brukes til å belyse disse sammenhengene. Parallelt presenteres hovedtemaene i krig- og samfunnslitteraturen.


Boka er rettet mot studenter i historie og statsvitenskap, samt ved de militære høyskolene.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Innledning

KAPITTEL I:
Renessanse og statsdannelse, 1500-1550

Statsdannelse, sentralmakt og elitesamarbeid

Stående militære styrker

Effektiviseringen av sentralmakten

Hegemonikamp og begynnelsen på et statssystem

Den østlige supermakten

Valois mot Habsburg

Machiavelli og den nye statslæren

Krigskunst, borgerånd og statsform


KAPITTEL II:
Religionskriger og den militære revolusjonen, 1550-1680

Periodisering

"Den militære revolusjonen" og historikerne

Maktstaten og dens forfatning

Ressursmobilisering og maktstatens forfatning

Staten strukturerer militærapparatet

Et statssystem tar form

Spania på høyden av sin makt (1580-1620)

Trettiårskrigen (1618-1648)

Freden i Westfalen (1648)

Militær tenkning og praksis i maktstatens tid


KAPITTEL III:
Standssamfunn og kabinettskrig, 1680-1790

Den eneveldige staten og standssamfunnet

Det gamle regimets krigføring

Sjømaktens nye roller

Det klassiske statssystemet

De mellomstore maktene og folkeretten

Pentarkiet og statssystemets mekanismer

De dynastiske krigene

Det gamle regimets kriger

Fra syvårskrigen til delingen av Polen

Manøverstrategien og borgerhærens muligheter

Manøverstrategien


KAPITTEL IV:
Demokratisering, folkekrig og restaurasjon, 1790-1850

Revolusjonen, borgeren og soldaten

Veien inn i krigen, 1791-92

Terror og militarisering

Revolusjonens krigføring

Bonapartisme i Frankrike og reform i Europa

Restaurasjonen

Statssystemet fra maktbalanse, gjennom hegemonikrig

til kongressamarbeid

Kontinentalt hegemoni og økonomisk krigføring, 1805-1815

Kongressystemet og de nye spillereglene

Jomini og Clausewitz

Jominis prinsipper

Jominis disipler

Clausewitz og Preussens gjenreisning

Clausewitz' teoretiske prosjekt


KAPITTEL V:
Industrialisert folkekrig, internasjonalt anarki og den lange

freden, 1850-1914

Begrensede kriger utenfor overnasjonal kontroll

(1856-1871)

Nye former for internasjonal rivalisering

Staten, militærmakten og demokratiseringen

Militærmakt og klassemotsetninger

Det militær-industrielle komplekset og rustningsnasjonalismen

Et statssystem erobrer verden

Fra Krimkrigen til de italienske samlingskrigene

De tyske samlingskrigene (1864-71)

Den amerikanske borgerkrigen (1861-65)

Fra Bismarcks system til konfrontasjon mellom alliansene (1871-1914)

Militær tenkning i skyggen av den industrialiserte folkekrigen

Moltke d.e.og Tysklands strategiske dilemma

Schlieffenplanen og utbruddet av første verdenskrig

Offensivens ideologi og fransk krigsplanlegging

Sjømakt under den industrielle kapitalismens betingelser

Sjøstrategisk tenkning i England og Frankrike

Mahan som strateg og sjømaktens ideolog

Tirpitzplanen og flåtekappløpet i Nordsjøen (1897-1914)


KAPITTEL VI:
Den totale krigen, 1914-1945

Tre uforenlige samfunnsmodeller

Stat, samfunn og total krig

Krigsøkonomien

Den militariserte sosialismen i Russland

Fascismens fødsel av krigens ånd

Tre ideologier

Offiserskorps og demokratiet

De liberale statene og den totalitære utfordringen

Fra pentarkiet, gjennom Versailles til den bipolare verden

Første verdenskrig

Fredsslutningen i Paris og revisjon av Versaillestraktaten

Fra revisjon til krig

Militær tenkning i ideologienes tidsalder

Fascistiske forestillinger om politikk og krigføring

Tysk sjøstrategisk tenkning etter Tirpitz

Kommunistisk strategi

"Grand strategy" for en liberal stat


Noter

Anbefalt litteratur

Bibliografi

Register