Samenes historie fra 1751 til 2010

Astri Andresen (Redaktør) ; Bjørg Evjen (Redaktør) ; Teemu Ryymin (Redaktør)

«Boka er grundig, har klar struktur, godt språk og velvalde illustrasjonar. Dette er ei viktig bok som er tilgjengeleg lesnad både for eit akademisk publikum og for andre. [...] Dette er ei bok alle bør lese som interesserer seg ikkje berre for samisk historie, men for Noregs historie generelt. Kjenner du ikkje denne delen av historia, kjenner du ikkje Noreg.»

, Dag og Tid 14. mai 2021
Boka tar for seg samenes omskiftelige historie fra midt på 1700-tallet og fram til våre dager. Basert på et omfattede og tverrfaglig forskningsmateriale presenterer forfatterteamet en helhetlig og oppdatert sammenfatning av utviklingstrekkene innenfor nyere samisk historie. Les mer
Vår pris
599,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Er du interessert i historiebøker ?
Bli med i fordelsklubben Vår historie.

Paperback
Legg i
Vår pris: 599,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Er du interessert i historiebøker ?
Bli med i fordelsklubben Vår historie.

Om boka

Boka tar for seg samenes omskiftelige historie fra midt på 1700-tallet og fram til våre dager. Basert på et omfattede og tverrfaglig forskningsmateriale presenterer forfatterteamet en helhetlig og oppdatert sammenfatning av utviklingstrekkene innenfor nyere samisk historie.


Boka diskuterer inngående aktuelle spørsmål omkring fornorskingspolitikk, samiske rettigheter til områder og ressurser, utviklingen av tamreindriften, grenseforhold i nord og forholdet mellom den samiske minoriteten og storsamfunnet. Sentralt i framstillingen står samenes forhold til den nye, norske sentralmakten fra 1814 og framover. Forfatterne viser blant annet hvordan synet på samene endres i takt med samfunnsutviklingen.


Samenes historie fra 1751 til 2010 bygger på og problematiserer både eldre og nyere forskning innenfor etnografi, historie, religionsvitenskap og språkvitenskap og presenterer den til nå mest komplette oversikten over de siste 250 årene av samisk historie.

Fakta

Bla i boka

Anmeldelser

«Boka er grundig, har klar struktur, godt språk og velvalde illustrasjonar. Dette er ei viktig bok som er tilgjengeleg lesnad både for eit akademisk publikum og for andre. [...] Dette er ei bok alle bør lese som interesserer seg ikkje berre for samisk historie, men for Noregs historie generelt. Kjenner du ikkje denne delen av historia, kjenner du ikkje Noreg.»

, Dag og Tid 14. mai 2021

«Boken er velskrevet, stoffet er nøyaktig fremstilt og ofte detaljert, uten at det går ut over helheten. Både i et politisk og kulturelt perspektiv er boken en viktig fortelling om urfolket, og i et teoretisk perspektiv er den et viktig praktisk bidrag til teorier om nykolonialisme og urfolksmetodologi.»

, Forskerforum

«... en solid og bredspektret bok. [...] Gjennomgangen av mangfoldet og kompleksiteten i denne lange historien - dokumentert gjennom litteratur, casestudier og rettslige kilder - gir boken stor tyngde.»

, Prosa 3/2021