Du er viktigere enn du tror

en håndbok om forebygging og håndtering av mobbing

Mobbing er noe av det vanskeligste man kan oppleve, både som mobbeoffer eller pårørende til noen som mobber eller blir mobbet.

Kristin Oudmayer tar opp en rekke spørsmål vedrørende mobbing i denne boka og gir konkrete tips til hvordan man skal håndtere ulike situasjoner:

Hva er skjult mobbing?

Mobbing på nett

Hvem blir mobbeofre?

Kan vi forebygge at barn blir mobbeofre?

Hvem mobber?

Kan vi forebygge at barn mobber?

Familien til den som utsettes for mobbing

DU kan være «Den Ene». Les mer
Vår pris
99,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Bokkilden-app | Kindle

Vår pris: 99,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Bokkilden-app | Kindle

Om boka

Mobbing er noe av det vanskeligste man kan oppleve, både som mobbeoffer eller pårørende til noen som mobber eller blir mobbet.

Kristin Oudmayer tar opp en rekke spørsmål vedrørende mobbing i denne boka og gir konkrete tips til hvordan man skal håndtere ulike situasjoner:

Hva er skjult mobbing?

Mobbing på nett

Hvem blir mobbeofre?

Kan vi forebygge at barn blir mobbeofre?

Hvem mobber?

Kan vi forebygge at barn mobber?

Familien til den som utsettes for mobbing

DU kan være «Den Ene».

Hvordan snakke med hverandre når noe
vanskelig skjer

Hjem/skole-samarbeid

Kristin Oudmayer (f. 1973) er en samfunnsengasjert blogger som gjennom sin utstrakte bruk av sosiale medier har satt mange viktige temaer på den politiske agendaen. Blant disse temaene er mobbing og det å være pårørende til rusavhengige. For tiden erhun engasjert i UNICEFs prosjekt Den Ene, som handler om å være der for barn som trenger det. Hun er til daglig ansatt i psykiatrien, hvor barn som pårørende er hennes spesialområde.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?