Gigantsalget fortsetter!
Min side Kundeservice Gavekort – en perfekt gave Registrer deg

Familieretten

Denne fremstillingen tar sikte på å dekke de læringskrav som stilles i familieretten, som inngår i 1. studieår ved jus-studiet i Oslo. Det betyr at fremstillingen skal gi en innsikt i familierettens problemstillinger og oversikt over regelverket. Les mer

550,-
Innbundet
Sendes innen 3 - 10 dager
Denne fremstillingen tar sikte på å dekke de læringskrav som stilles i familieretten, som inngår i 1. studieår ved jus-studiet i Oslo. Det betyr at fremstillingen skal gi en innsikt i familierettens problemstillinger og oversikt over regelverket. Tyngdepunktet ligger i bokens fjerde og femte kapittel - her drøftes de sentrale spørsmål om formuesordningen mellom ektefellene og det økonomiske oppgjøret ved separasjon og ved skilsmisse. Særlig vekt er lagt på behovet for og utformingen av avtaler som avviker fra lovens normalordning for delingen. Fremstillingen tar videre opp de mest sentrale problemstillinger som reiser seg mellom samboere. Det er også tatt med stoff om familierettens internasjonale sider, slik læringskravene forutsetter.
Vi har imidlertid også tatt med stoff som faller utenfor det som er satt som kunnskaps- og læringskrav for studiet, slik at boken fremstår som en systematisk fremstilling av familieretten. Om avgrensningen her vises det til studieplanen for 1. studieår. I den grad boken også vil bli brukt andre steder enn i Oslo, vises det til studieplanene for vedkommende institusjon.
Det stoffet som er satt i petit faller i sin helhet utenfor læringskravene. Vi har lagt vekt på at fremstillingen av læringskravene ikke forutsettes supplert av petitavsnittene. I disse avsnittene har vi tatt med henvisninger til rettskildematerialet, ikke minst rettspraksis, og problemstillinger av mindre interesse på studentstadiet. Dette er stoff som i første rekke retter seg mot den praktiserende jurist, som erfaringsmessig bruker bøker av denne karakter. Dette betyr således ikke en «snikutvidelse» av «pensum», selv om en del studenter skulle vise interesse for dette stoffet.
Det gode samarbeidet forfatterne av denne boken har hatt om tidligere utgaver ble tilendebrakt da Peter Lødrup gikk bort den 16. juni 2010, i en alder av 77 år.

Niende utgaven er ajourført mht. lover, rettspraksis og litteratur. Ellers er det ikke foretatt vesentlige forandri

Detaljer

Forlag
Peter Lødrup og Tone Sverdrup
Innbinding
Innbundet
Språk
Norsk Bokmål
Sider
477
ISBN
9788291724164
Utgave
9. utg.
Utgivelsesår
2021
Format
22 x 16 cm

Kunders vurdering

X
XxX – 02.09.2006

– Familieretten er en grundig innføring i ekteskapsloven. Den omfatter også blant annet skifteloven, avtaleloven, barneloven, husstandsfellesskapsloven, partnerskapsloven, folketrygdloven og andre lover som er relevante i familieretten. Boka inneholder også endel tolkninger av bestemmelser i paragrafer og Peter Lødrups egne innspill. Det er også referert til endel rettspraksis hvor noen av dommene er kort sammenfattet i petit-tekstene. Boka er pensum ved første avdeling master i rettsvitenskap ved universitetet i Tromsø skoleåret 06/07. Jeg er veldig fornøyd med boka, selv om inndelingen i paragrafer i stedet for kapitler fort kan bli litt forvirrende. Den gir likevel et godt innblikk i lovene og deres formål, betydning og virkeområde. Den tar opp alle aspekter ved familieretten og anbefales alle jusstudenter!

R
Ragnhild – 03.12.2005

– Dette er en omfattende fagbok som tar for seg alle de viktige emnene i familieretten, der ekteskapsloven står sentralt. Da jeg leste denne boken som student, ble jeg forbauset over hvor viktig den egentlig er! Kunnskap om basic familierett kan nok hindre mange slike familiære problemer i å oppstå. Forfatterne får frem faktum med gode eksempler og klare henvisninger til diverse lovhjemler. Boken er lettlest, men bør suppleres med en lovsamling God innføringslik at man får et helhetlig bilde av gjeldende rett. Forfatterne har sortert stoffet ved å skrive noe i petitavsnitt. Her finner man gjerne mer detaljert stoff, der sentrale dommer blir presentert, spesiellt unntak forklart, eller lignende. Disse avsnittene er nok ment for fordypning, og man klarer fint å få en god oversikt uten å ha lest disse. Boken er god, velskrevet og med et godt stikkordsregister.
Verdt å lese for folk som føler seg tryggest dersom alt det rettslige er i orden.

Oppdag mer

Bøker som ligner på Familieretten:

Se flere

De som kjøpte denne kjøpte også:

Arven

Siv J. Henningstad
Paperback 
318,- 349,-
 

Jakten

Linda Klakken
Innbundet 
390,- 429,-
 

Logg inn

Ikke medlem ennå? Registrer deg her

Glemt medlemsnummer/passord?

Handlekurv