Åndens fenomenologi

; Jon Elster (Oversetter) ; Fredrik Engelstad (Oversetter) ; Thomas Krogh (Oversetter) ; Thor Inge Rørvik (Oversetter) ; Dag Østerberg (Oversetter)

Boken er den første komplette norske utgave av Hegels hovedverk. Den fremstiller menneskeåndens utvikling og historie som en lang rekke erfaringer, eventyr eller episoder, i et forsøk på å finne seg selv, og erkjenne verden og sin plass i den ved å utprøve muligheter og høste nederlag, etterfulgt av nye erfaringer og nye erkjennelser. Les mer
Vår pris
349,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 349,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Boken er den første komplette norske utgave av Hegels hovedverk. Den fremstiller menneskeåndens utvikling og historie som en lang rekke erfaringer, eventyr eller episoder, i et forsøk på å finne seg selv, og erkjenne verden og sin plass i den ved å utprøve muligheter og høste nederlag, etterfulgt av nye erfaringer og nye erkjennelser.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Innledning ved Dag Osterberg

Om oversettelsen

Åndens fenomenologi
Fortale

Innledning


A. Bevissthet
Kommentarer til kapittel I-III

I. Den sansemessige visshet eller dette og min formening

II. Persepsjonen eller tingen og illusjonen

III. Kraft og forstand, fremtreden og oversanslig verden


B. Selvbevissthet
Kommentarer til kapittel IV

IV. Sannheten til vissheten om seg selv
A. Selvbevissthetens selvstendighet og uselvstendighet; Herredømme og trelldom

B. Selvbevissthetens frihet; stoisisme, skeptisisme og den ulykkelige bevissthetC. (AA) Fornuften
Kommentarer til kapittel V

V. Fornuftens visshet og sannhet
A. Den iakttagende fornuft

B. Den fornuftige selvbevissthets virkeliggjørelse gjennom seg selv

C. Individualiteten som er reell i og for seg selvC (BB). Ånden
Kommentarer til kapittel VI

VI. Ånden
A. Den sanne ånd. Sedeligheten

B. Den ånd som er fremmmedgjort fra seg selv; dannelsen

I. Verdenen til den ånd som er fremmedgjort fra seg selv

II. Opplysningen

III. Den absolutte frihet og terroren

C. Den ånd som er seg selv viss. MoralitetenC. (CC) Religionen
Kommentarer til kapittel VII

VII. Religionen
A. Den naturlige religion

B. Kunstreligionen

C. Den åpenbarede religionC. (DD) Den absolutte viten
VIII. Den absolutte viten


Etterord ved Thomas Krogh

Noter