Ex.phil. på 1-2-3 - Finn Eivind Jor

Ex.phil. på 1-2-3

Sliter du med ex.phil.-pensum eller trenger hjelp til å repetere stoffet før eksamen?
Da er dette boka for deg. Ex.phil.på 1-2-3 gir en kortfattet framstilling av både filosofi- og vitenskapshistorie samt etikk til examen philosophicum ved Universitetet i Oslo. Les mer
Vår pris
369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Sliter du med ex.phil.-pensum eller trenger hjelp til å repetere stoffet før eksamen?
Da er dette boka for deg. Ex.phil.på 1-2-3 gir en kortfattet framstilling av både filosofi- og vitenskapshistorie samt etikk til examen philosophicum ved Universitetet i Oslo. Den består av sammendrag av samtlige av originaltekstene på pensum, og gir i tillegg lettfattelige tolkninger av de samme tekstene.

Bokas forfatter har lagt vekt på å framstille stoffet på en måte som er forståelig for lesere som ikke har kjennskap til filosofi fra tidligere. I tillegg til å presentere de filosofene og teoriene du må ha kjennskap til, avsluttes hvert kapittel med et et sammendrag av de enkelte kapitlenes hovedpunkter.

Boka er først og fremst skrevet for førstesemesterstudenter til støtte for lesing, i kollokviegrupper, essayskriving og forelesninger. Den kan også tjene som en enkel introduksjonsbok til en rekke av filosofihistoriens viktigste tekster for en alminnelig interessert leser.

Bestill vurderingseksemplar

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 159
ISBN: 9788205390829
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINN LEDNING


FILOSOFI- OG VITENSKAPSHISTORIE
PLATON
Menon
Den såkalte idélæren


Kan dygd læres?

Menons paradoks

Gjenerindring

Riktig oppfatning og viten

Sentrale begreper

Staten
Man bør avle fram et godt folk


Sentrale begreper


ARISTOTELES
Metafysikken
Form og stoff

De fire årsaker

Mulighet og virkelighet

Hva kjennetegner viten?


Sentrale begreper

Om sjelen
Sjel er lik form


Sentrale begreper

Den nikomatiske etikk
Hva er lykke?

"Funksjonsargumentet"

Dygder

Kan dygd læres?


Sentrale begreper

Politikken
"Mannen styrer både kone og barn"


Sentrale begreper


RENE DESCARTES
Meditasjoner over filosofiens grunnlag
Den metodiske tvil

Gudsbevisene

Sjel og legeme


Sentrale begreper

Om metoden
Det mekanistiske natursyn


Sentrale begreper


DAVID HUME
En sammenfatning av en nylig utgitt bok halt "En avhandling om den menneskelige natur"
Inntrykk og forestillinger

Årsaksforestillingen


Sentrale begreper

En avhandling om menneskenaturen
Hva motiverer mennesket til å handle?

Moralske begrepers opprinnelse

Er og bør

Den upartiske tilskuer


Sentrale begreper

"Om kyskhet og tilbakeholdenhet"
Naturlige og kunstige dygder

Hvorfor finnes disse dygdene?


Sentrale begreper


IMMANUEL KANT
Kritikk av den rene fornuft
Hvordan er syntetiske dommer a priori mulig?

Kritikk av tradisjonen


Sentrale begreper

Grunnlegging av moralens metafysikk
Hva gjør en handling moralsk?

Det kategoriske imperativ


Sentrale begreper

Moralens metafysikk
Plikten overfor mennesker

Dyrenes moralske beskyttelse


Sentrale begreper

"Kjønnets karakter"
Kvinners "to oppgaver"


Sentrale begreper


WERNER HEISENBERG
"Atomfysikk og kausallov"
Usikkerhetsrelasjonen


Sentrale begreper


STEPHEN JAY GOULD
"Ikke nødvendigvis en vinge"
Det naturlige utvalg

Innvendinger mot darwinismen

Funksjonell forandring i strukturell kontinuitet


Sentrale begreper


SIMONE DE BEAUVOIR
Det annet kjønn
Immanens og transcendens

Biologisk og sosialt kjønn


Sentrale begreperETIKK

NORMATIV ETISK TEORI
J.J.C. SMART
"Riss av et system for utilitaristisk etikk"
Riktige og gale handlinger

Begrepsavklaring

To eksempler

Franskmannens eksempel

Øde øy-eksempelet

Justismordeksempelet


Sentrale begreper


CHARLES FRIED
Rett og galt
Absolutte normer og intensjon

Hvorfor respektere mennesker?

Kritikk av utilitarismen

Problemer ved begrepet "intensjon"


Sentrale begreper


ROSALIND HURSTHOUSE
"Dygdsetikk og abort"
Hva er dygdsetikk?

Kritikk av dygdsetikken

Kvinners rettigheter og abort

Fosterets status


Sentrale begreperANVENDT ETIKK
PETER SINGER
"Å ta liv: Embryoet og fosteret"
Fosterets status - er fosteret et menneske?

Andre argumenter for abort

Singers posisjon

Fosteret som potensielt menneske

Fosteret og spedbarnsdrap

Sentrale begreper


"Alle dyr er likeverdige"
Hva er forskjellen mellom dyr og mennesker?

Kamp mot spesiesismen


Sentrale begreper

"Miljøet"
Den vestlige tradisjonen

Hvorfor naturvern?

Har naturen egenverdi?

Ekte miljøetikk


Sentrale begreperMETAETIKK
MARILYN FRIEDMAN
"Feminisme i etikken"
Kantsautonomibegrep

Feministisk etikk

Friedmans oppfatning om autonomi


Sentrale begreper


FRED FELDMAN
"Relativisme"
Oppfatningsrelativisme

Konvensjonalisme

Begrepsrelativisme

Relativisme og toleranse


Sentrale begreper


LITTERATUR

STIKKORD