Kritisk situasjonsfilosofi - Dag Østerberg

Kritisk situasjonsfilosofi

Selv om filosofi alltid har vært forbundet med å tenke over tilværelsen som helhet, med livsanskuelse og store synteser, har filosofien det siste århundre vært mindre opptatt av synteser enn analyser
Analytisk filosofi har vært en sterk bevegelse i kulturlivet, den har tatt opp enkeltspørsmål hver for seg, og særlig samlet seg om klargjøring av begreper, uten å tilstrebe noen helhetlig forståelse. Les mer
Vår pris
609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Selv om filosofi alltid har vært forbundet med å tenke over tilværelsen som helhet, med livsanskuelse og store synteser, har filosofien det siste århundre vært mindre opptatt av synteser enn analyser
Analytisk filosofi har vært en sterk bevegelse i kulturlivet, den har tatt opp enkeltspørsmål hver for seg, og særlig samlet seg om klargjøring av begreper, uten å tilstrebe noen helhetlig forståelse. To viktige unntak danner tenkningen til Ernst Cassirer (1874-1945) og Jean-Paul Sartre (1905-1980), som begge frembragte omfattende synteser.

I denne bokens del I viser Dag Østerberg hvordan Cassirers og Sartres tenkning kan berike og beriktige hverandre, slik at det dannes en kritisk situasjonsfilosofi: En syntese hvor Sartres tenkning har sin gyldighet innen «kritiske» grenser, og hvor Cassirers symbolfilosofi utvides med Sartres innsikter i menneskelivets motsetninger og konflikter, dets «dialektikk».

Med dette utgangspunkt gis det i del II et overblikk over en rekke vitenskaper, avgrenset fra hverandre ved hver sin logikk eller forståelsesform. Her er hovedvekten på Cassirers vitenskapsfilosofi.

I del III er hovedvekten på Sartres situerende og dialektiske tenkning: Forståelsesformer som ble beskrevet abstrakt i del II, konkretiseres som deler av «det sosio-materielle handlingsfelt».

Bokens tre deler utgjør en helhet, men hver del lar seg også forstå uavhengig av de andre to.

Les anmeldelse fra Forskerforum her.

Les anmeldelse fra Salongen her, -nettstedet for filosofi og idéhistorie.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 411
ISBN: 9788205416536
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING


DEL I AVDEKKE OG FREMBRINGE - ALMENFILOSOFISKE EMNER FORSTÅELSESFORMER II
KAPITTEL 1 RELASJONER OG BEGREPER

KAPITTEL 2 SITUASJONSFILOSOFISKE EMNER

KAPITTEL 3 SITUERT OG KANTIANSK TRANSCENDENTALLOGIKK


DEL II NOEN FORSTÅELSESFORMER ABSTRAHERT FRA DET SOSIO-MATERIELLE FELT
KAPITTEL 4 MATEMATIKKENS OG DE MATEMATISKE STOFFVITENSKAPENES LOGIKK

KAPITTEL 5 LIVSVITENSKAPENES (BIOLOGIENS) LOGIKK

KAPITTEL 6 HISTORISK LOGIKK

KAPITTEL 7 STATS- OG RETTSVITENSKAPENES LOGIKK

KAPITTEL 8 DET SOSIALES LOGIKK ELLER FORSTÅELSESFORM

KAPITTEL 9 KULTURVITENSKAPENES LOGIKK

KAPITTEL 10 FENOMENENES FELT: NOEN ERFARINGER


DEL III NOEN SOSIO-MATERIELLE KONKRESJONER
KAPITTEL 11 INDUSTRIKAPITALEN SOM SYNTESE AV LIBERAL FORFATNING, PRODUKSJON OG VITENSKAP

KAPITTEL 12 POLITISKE FORMER SOM DEMOGRAFISKE FORTETNINGER

KAPITTEL 13 DEN POLITISKE LEGITIMITETENS FORMIDLINGER

KAPITTEL 14 MUSIKKENS KONTEKSTER: NOEN EKSEMPLER

AVSLUTNING

NAVNEFORTEGNELSE