Refleksiv analyse

ei første innføring i fenomenologisk gransking

; Kåre Fuglseth (Oversetter)

Kva er refleksjon? Vi tek eit steg til side og ser på vår eiga verksemd: Korleis tenkjer, vurderer og handlar vi? Svaret vi får når vi spør på denne måten, er utgangspunktet for den fenomenologiske tilnærminga som Lestar Embree kallar for refleksiv analyse. Les mer
Vår pris: 325,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Adobe Digital Editions

Om boka

Kva er refleksjon? Vi tek eit steg til side og ser på vår eiga verksemd: Korleis tenkjer, vurderer og handlar vi? Svaret vi får når vi spør på denne måten, er utgangspunktet for den fenomenologiske tilnærminga som Lestar Embree kallar for refleksiv analyse. Dette er ei tilnærming som inkluderer ulike måtar å observere og analysere objekt og hendingar på slik at vi skjøner meir.

Boka er særs aktuell for studentar som tek filosofi- og metodekurs ved høgskule og universitet der fenomenologisk tilnærming står sentralt.

Boka er ei norsk omsetjing av Lester Embrees "
"Reflective Analysis - A First Introduction into Phenomenological Investigation"
" som er vorten omsett til fleire språk. Refleksiv analyse er omsett av Kåre Fuglseth ved Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?