Samfunnsvitenskapelige tenkemåter - 
      Harald Grimen

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

"Samfunnsvitenskapelige tenkemåter" er skrevet for innføringskurs ved universiteter og høgskoler. Boka tar opp sentrale diskusjoner i de moderne samfunnsvitenskapene og forklarer sentrale begreper.
Boken dekker følgende tema:
- Samfunnsfagenes fremvekst
- Relasjoner mellom samfunnsfag og samfunn
- Samfunnsfagenes arbeidsmåter
- Modeller av menneske og samfunn
- Generell vitenskapsteori og grunnlagsproblemer
- Deskriptiv og normativ argumentasjon
- Verdier i vitenskapen
- Forskningsetikk og profesjonsetikk

"Samfunnsvitenskapelige tenkemåter" er en grundig og pedagogisk tilrettelagt lærebok for ferske studenter i samfunnsfag. Les mer
Vår pris
619,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 619,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

"Samfunnsvitenskapelige tenkemåter" er skrevet for innføringskurs ved universiteter og høgskoler. Boka tar opp sentrale diskusjoner i de moderne samfunnsvitenskapene og forklarer sentrale begreper.
Boken dekker følgende tema:
- Samfunnsfagenes fremvekst
- Relasjoner mellom samfunnsfag og samfunn
- Samfunnsfagenes arbeidsmåter
- Modeller av menneske og samfunn
- Generell vitenskapsteori og grunnlagsproblemer
- Deskriptiv og normativ argumentasjon
- Verdier i vitenskapen
- Forskningsetikk og profesjonsetikk

"Samfunnsvitenskapelige tenkemåter" er en grundig og pedagogisk tilrettelagt lærebok for ferske studenter i samfunnsfag. Denne nye utgaven er ytterligere forbedret for å fungere godt for nye samfunnsvitenskapelige varianter av ex.fac.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 469
ISBN: 9788215006895
Utgave: 3. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord til 3.utgave

Kapittel 1 Innledning
1 Bokens perspektiver

2 Bokens temaer

3 Hva er egentlig et samfunnsfag?


Kapittel 2 Samfunnsfagenes framvekst
1Perspektiver på vitenskapshistorien

2 Samfunnsteoretikere i opplysningstiden

3 Samfunnsfagenes grunnleggelse

4 Utvikling og modernitet

5 Individ og samfunn

6 Begrepsdannelsens periode

7 Tidens metodestrider

8 Arven fra 1860-1930

9 Glimt fra norsk samfunnsforsknings utvikling

10 Opsummering


Kapittel 3 Menneskemodeller i samfunnsvitenskapene
1 Om menneskemodeller

2 Menneskemodellers vitenskapsteoretiske status

3 Kausale og intensjonale menneskemodeller

4 Menneskemodeller og sosial orden

5 Oppsummering


Kapittel 4 Samordnende prosesser
1 Perspektiver og begrensninger

2 Bytte

3 Byttesfærer, markeder og markedsøkonomi

4 Bytte som samfunnsvitenskapelig teori

5 Bytte, strategisk handling og kommunikasjon

6 Makt og autoritet

7 Omsorg

8 Det som skiller

9 Oppsummering


Kapittel 5 Samfunnets basisinstitusjoner
1 Hva er en institusjon?

2 Familien

3 Skole, utdanning og vitenskap

4 Arbeid

5 Stat og marked

6 Perspektiver på massemediene

7 Religion

8 Oppsummering


Kapittel 6 Samfunnsvitenskap og vitenskapsteori
1 Om forskning og vitenskapsteori

2 Noen linjer i vitenskapsteoriens utvikling

3 Forklaringstyper

4 Sannhetsforpliktelsen og dens konsekvenser

5 Objektivitet

6 Kjønnsperspektivers vitenskapsteoretiske status

7 Relativisme

8 Deskriptiv argumentasjon


Kapittel 7 Rasjonalitet og samfunn
1 Webers rasjonalitetstyper

2 Rasjonalitet og forståelse

3 Ideologikritikk og mistankens hermeneutikk

4 Rasjonalitet og forklaring: rasjonelle valg

5 Individuell og kollektiv rasjonalitet :

6 Typer av rasjonalitet

7 Rasjonalitet

8 Oppsummering


Kapittel 8 Forskningsopplegg
1 Grunnleggende metodiske valg

2 Data og forskningsopplegg

3 Forskjellige trinn i et forskningsopplegg

4 Kvalitative forskningsopplegg

5 Noen grunner til at kvalitative forskningsopplegg er viktige

6 Noen problemer ved kvalitative forskningsopplegg

7 Kvantitative forskningsopplegg

8 Noen grunner til at kvantitative studier er viktige

9 Kritikken mot kvantitative studier

10 Det idiografiske og det nomotetiske

11 Sammenligning

12 Oppsummering


Kapittel 9 Metodologisk individualisme og kollektivisme
1 Individ og samfunn

2 Individbegreper og strukturbegreper

3 Metodologisk individualisme

4 Metodologisk individualisme og sosiale fenomener

5 Fire begrunnelser for metodologisk individualisme

6 Metodologisk kollektivisme

7 Hva er individet?

8 Tre begrunnelser for moderat metodologisk kollektivisme

9 Forklaringstyper og individualisme versus kollektivisme

10 En ny konsensus?

11 Oppsummering


Kapittel 10 Forsker og forskningsobjekt
1 Forsker eller venn eller begge deler?

2 Deltaker og tilskuer

3 Dagliglivsbegreper og vitenskapelige begreper

4 Dagliglivsforklaringer og vitenskapelige forklaringer

5 Oppsummering


Kapittel 11 Samfunnsvitenskapene og samfunnet
1 Vitenskapene som samfunnsinstitusjoner

2 Samfunnsvitenskapelig kunnskap og selvfortolkning

3 Samfunnsvitenskapelig kunnskap som innovasjonsfaktor

4 Samfunnsvitenskapelig kunnskap som kritikk

5 Hvordan oppstår virkningene?

6 Samfunnet setter rammebetingelser for samfunnsforskning

7 Samfunnet setter forskningsoppgaver på dagsorden

8 Oppsummering


Kapittel 12 Normativ argumentasjon om samfunnsforhold
1 Normative spørsmål

2 Sinnelags-argumentasjon

3 Konsekvens-argumentasjon

4 Norm-argumentasjon

5 Analogi-argumentasjon

6 Sammenligning av argumentasjonstypene

7 Enighet og uenighet om normative spørsmål

8 Omsorg og oppvekst

9 Velferdsstatens problemer

10 Demokrati og politisk likhet

11 Verdier i arbeidslivet

12 Massemedier, sannhet og menneskelig verdighet

13 Oppsummering


Kapittel 13 Verdifrihet, vitenskapens etos og forskningsetikk
1 Vitenskapens "mening"

2 Vitenskap og verdifrihet

3 Verdier og valg av forskningstema

4 Vitenskapens etos

5 Motnormer og ambivalens i forskersamfunnet

6 Forskningsetikk og etiske retningslinjer

7 Samfunnsforskning og personvern

8 Gruppers og institusjoners vern

9 Interne retningslinjer i forskersamfunnet

10 Oppdragsforskning

11 Forskning og formidling

12 Oppsummering


Kapittel 14 Profesjonsetikk
1 Samfunnsvitere i roller som profesjonelle

2 Kunnskapens pålitelighet og den profesjonelles rolle

3 Sak og vurdering i profesjonelle sammenhenger

4 Personlige og profesjonelle relasjoner

5 Oppsummering


Noter

Litteraturliste

Illustrasjonsliste
Navneregister

Stikkordregister