Selvforståelse og frihet - Jørgen Fossland

Selvforståelse og frihet

en introduksjon til Charles Taylors filosofi

; Harald Grimen

Den kanadiske filosofen Charles Taylor (født 1931) er en av de fremste tenkerne i vår tid. Hans forfatterskap strekker seg over mange filosofiske disipliner - fra vitenskapsteori til etikk og politisk filosofi - og er kombinert med en brennende interesse for aktuelle samtidsspørsmål som multikulturalisme, sekularisering og forholdet mellom markedsøkonomi og demokrati. Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Den kanadiske filosofen Charles Taylor (født 1931) er en av de fremste tenkerne i vår tid. Hans forfatterskap strekker seg over mange filosofiske disipliner - fra vitenskapsteori til etikk og politisk filosofi - og er kombinert med en brennende interesse for aktuelle samtidsspørsmål som multikulturalisme, sekularisering og forholdet mellom markedsøkonomi og demokrati. Jørgen Fossland og Harald Grimen gir en bred innføring i Taylors tenkning og drøfter kritisk flere av de spørsmålene som dukker opp i kjølvannet av Taylors filosofi. Ved siden av filosofer og filosofistudenter retter boken seg spesielt mot lesere med interesse for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, særlig statsvitenskap, sosiologi, psykologi og idéhistorie.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 325
ISBN: 9788215000893
Utgave: 1. utg.
Format: 14 x 22 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Charles Taylor - en kort biografi

1 Innledning
Tema og bakgrunn for Taylors filosofi

Hvorfor lese Taylor?

Bokens perspektiv


2 Atferd og handling
Handlingsfilosofiens sammenheng

Handlingsbegrepet

Beskrivelsesnivåer og korrelasjoner

Kausale og teleologiske forklaringer

Kritikken av behaviorismen

Noen problemer i den tidlige handlingsfilosofien

Overgang til filosofisk antropologi og vitenskapsfilosofi


3 Filosofisk antropologi: mennesket som selvfortolkende dyr
Enheten i Taylors forfatterskap

Den filosofiske antropologiens grunntema

Den beste tilgjengelige redegjørelse

Absolutte og antroposentriske egenskaper

Tilskrivelse av betydning

Sterk og svak vurdering

Sterk vurdering og personlig identitet

Om artikulasjon


4 Identitet og fellesskap
Selvfortolkning og det sosiale

Subjektiv, felles og intersubjektiv mening

Atomisme og holisme

Det instrumentelle og det ekspressive

Sittlichkeit og tilhørighet


5 Språk og uttrykk: Den semantiske dimensjon
Gjenopplivning av romantikken

Den lingvistiske (semantiske) dimensjon

De tre grunnleggende språkfunksjonene

Språket som aktivitet og holistisk vev

Designative og ekspressive meningsteorier

Meningsteorier og forklaring av språklige fenomener

Språk og bakgrunn - et språkfilosofisk argument mot metodologisk individualisme


6 Det moralske livs grunnleggende dimensjoner
Moralens grunnproblem og praktisk resonnering

Det moralske feltet

Godenes diversitet og ordning

Det kritiske potensialet i Taylors posisjon

Kritikken av utilitarismen

Substantive versus prosedurale moralteorier


7 Humanvitenskapenes egenart
Vitenskapsteori og antropologi

Humanvitenskapenes studieform og objekt

Forståelse av sosiale aktører

Kravet om å to vare på fenomenene: Mekanistisk psykologi

Kravet om å to vare på fenomenene: samfunnsvitenskapene

Validering av teorier

Vitenskap og normativ gyldighet

Forståelse av fremmede kulturer

Forholdet mellom human- og naturvitenskapene


8 Politisk filosofi: holistisk liberalisme
Det gode liv i liberale stater

Liberalisme og kommunitarisme

Positiv og negativ frihet

Ontologi og normativ stillingstagen

Prosedural liberalisme og fungerende republikker..

Anerkjennelsens politikk


9 Det moderne: identitet, fremskritt og fremmedgjøring
Taylors studier av det moderne

En kulturell modernitetsteori

Den moderne identiteten

Den moderne identitetens kilder

Fremskrittet i kulturen

Ubehaget i kulturen

Taylor og debatten om det moderne

Det gjenstridige moderne og Taylors filosofi


10 Partikularisme eller universalisme? - To veier ut fra Taylors filosofi

Referert litteratur

Stikkordregister

Navneregister