Vitenskapsteori for nybegynnere - Torsten Thurén

Vitenskapsteori for nybegynnere

; Dag Gjestland (Oversetter) ; Kristin Gjerpe (Oversetter)

Vitenskapsteori er egentlig noe av det viktigste man kan drive med. Det handler nemlig om grunnlaget for absolutt all stillingtagen.

Det store, overordnede spørsmålet kan spissformuleres slik: Kan vi i det hele tatt vite noe som helst, eller er alle såkalte sannheter relative?

I Vitenskapsteori for nybegynnere gis en introduksjon til den vitenskapelige måten å tenke på. Les mer
Vår pris
429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vitenskapsteori er egentlig noe av det viktigste man kan drive med. Det handler nemlig om grunnlaget for absolutt all stillingtagen.

Det store, overordnede spørsmålet kan spissformuleres slik: Kan vi i det hele tatt vite noe som helst, eller er alle såkalte sannheter relative?

I Vitenskapsteori for nybegynnere gis en introduksjon til den vitenskapelige måten å tenke på. Ulike tilnærmingsmåter presenteres. Dessuten diskuteres hvilke styrker og svakheter de har. Boken er rik på eksempler som tydeliggjør det teoretiske stoffet og gjør det lett å tilegne seg.
Vitenskapsteori for nybegynnere kom ut første gang på svensk i 1991. Denne 2. utgaven er kraftig omarbeidet og inneholder så vel nye kapitler som nye fakta og eksempler. Boken egner som en første introduksjon til temaet vitenskapsteori.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 204
ISBN: 9788205384064
Utgave: 2. utg.
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger



KAPITTEL 1 OM Å TENKE VITENSKAPELIG

KAPITTEL 2 JAKTEN PÅ SANNHETEN

KAPITTEL 3 DEFINISJONER

KAPITTEL 4 POSITIVISMEN - BESTREBELSENE PÅ Å NÅ ABSOLUTT KUNNSKAP
Observasjon og logikk

Sammendrag


KAPITTEL 5 ULIKE MÅTER Å TREKKE SLUTNINGER PÅ
Induksjon

Reliabilitet og validitet

Deduksjon

Den hypotetisk-deduktive metoden

Intersubjektivtestbarhet

Sammendrag


KAPITTEL 6 Å VÆRE LYDIG OVERFOR AUTORITETER - TO UNDERSØKELSER
Stanley Milgrams eksperiment

"Helt vanlige menn"

Sammendrag


KAPITTEL 7 VITENSKAP OG FANTASI

KAPITTEL 8 VURDERINGER OG VERDIDOMMER
Hva er en vurdering?

Virkelighets- og verdidommer

Vurderinger og vitenskap

Sammendrag


KAPITTEL 9 FO RFO RSTÅELSE
Sammendrag


KAPITTEL 10 ÅRSAKSFORKLARINGER OG FORMÅLSFORKLARINGER
Å velge forklaring

Bakenforliggende og utløsende årsaker

Sammendrag


KAPITTEL 11 TILFELDIGHET ELLER LOVMESSIGHET?
Finnes det lovmessighet i samfunnet?


KAPITTEL 12 Å HANDLE RASJONELT
Hva er rasjonalitet?

Rasjonalitet og moral

Rasjonalitetens uforutsette konsekvenser

Sammendrag


KAPITTEL 13 HUMANISTISKE TOLKNINGSMETODER - HERMENEUTIKK
Tekst, bilder og vurderinger

Sammendrag


KAPITTEL 14 BANAL ONDSKAP? TILFELLET ADOLF EICHMANN .
Hannah Arendt og ondskapens banalitet

Hva menes med "ondskapens banalitet"?

David Cesaranis fortolkning

Sammendrag


KAPITTEL 15 DØDSHJELP
Definisjoner

Verdier

Argumenter

Sammendrag


KAPITTEL 16 FUNKSJONALISTISKE FORKLARINGER

KAPITTEL 17 ANOMALIER OG FALSIFISERING
Karl Poppers teori om falsifisering

Å tilpasse teorien til virkeligheten

Falsifiseringsprinsippets begrensning

Falsifisering og pseudovitenskap


KAPITTEL 18 PARADIGME OG PARADIGMESKIFTE
Sammendrag


KAPITTEL 19 Å KONSTRUERE VIRKELIGHETEN
Sammendrag


KAPITTEL 20 KUNNSKAP OG MAKT
Makten over naturen

Makten over tanken

Kritisk vitenskap - om å avsløre propaganda

Kritisk vitenskap og relativisme


KAPITTEL 21 BLIND URMAKER? CHARLES DARWIN OG DET NATURLIGE UTVALG
Evolusjonsteorien

Paradigme

Motstanden mot evolusjonsteorien

"Intelligent design"

Argumenter for evolusjonsteorien

Evolusjonsteoriens opprinnelse

Sosialdarwinismen


KAPITTEL 22 AVSLUTNING

KAPITTEL 23 SJEKKLISTE

LITTERATUR

STIKKORD