Statistikk og dataanalyse

arbeidshefte med bruk av programvare og løsning av case

Inneholder veiledning i bruk av dataverktøy, løsningsforslag til oppgavene i hovedboken samt ulike case.
Del A av arbeidsheftet går igjennom hvert kapittel i læreboken med kommentarer, spørsmål og svar til hovedpunktene. Les mer
Vår pris
369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Inneholder veiledning i bruk av dataverktøy, løsningsforslag til oppgavene i hovedboken samt ulike case.
Del A av arbeidsheftet går igjennom hvert kapittel i læreboken med kommentarer, spørsmål og svar til hovedpunktene. Det vises hvordan verktøy som Excel og Statark kan benyttes til sentrale regneoperasjoner, og spesielt hvordan SPSS-utskriftene i hovedboken er laget. Ved slutten av hvert kapittel finner du løsningsforslag til oppgavene i hovedboken.

Del B av arbeidsheftet inneholder seks konkrete eksempler. Det vises i detalj hvordan disse kan løses ved hjelp av SPSS, Excel og Statark. Dette er spesielt nyttig som eksamensforberedelse.

Datafilene og Statark kan lastes ned fra bokens nettside:
http://www.universitetsforlaget.no/wenstop

Fakta

InnholdsfortegnelseDel A
0 Innledning

1 Oversikt

2 Beskrivelse av en stikkprøve

3 Å generalisere fra en stikkprøve

4 Statistisk metode

5 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsfordelinger

7 Hypoteseprøving

8 Ikke-parametriske tester

9 Normalfordelingen

10 Inferens om gjennomsnitt

11 Kategoriske variabler og normaltilnærmelsen

12 Korrelasjon

13 Regresjon

14 Multippel regresjon

15 Variansanalyse


Del B

Case