Barnehagens yngste barn

perspektiver på omsorg, læring og lek

Ingrid Pramling Samuelsson (Redaktør) ; Agneta Jonsson (Redaktør) ; Ane Sjøbu (Oversetter)

Denne boka handler om hvordan man arbeider med de yngste barna i barnehagen.

Dette er en gruppe som iblant blir oversett, til tross for at de utgjør halvparten av alle barna i barnehagens virksomhet. Les mer
Vår pris
329,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Vår pris: 329,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Denne boka handler om hvordan man arbeider med de yngste barna i barnehagen.

Dette er en gruppe som iblant blir oversett, til tross for at de utgjør halvparten av alle barna i barnehagens virksomhet. Disse barna har til dels andre omsorgsbehov, andre måter å lære på og andre måter å leke på enn eldre barn. For de ansatte innebærer det større krav og nye utfordringer.

Boka har tre overordnede tema: - omsorg, empati og danning - undervisning og barnehagens innhold - forutsetninger for lek og læring Kapitlene er illustrert med situasjonsbeskrivelser fra barnehagen, både konkrete eksempler og presentasjon av forskningsstudier. Innholdet bygger på ny forskning og er tilpasset sentrale spørsmål i arbeidet med de yngste barna.

Boka retter seg mot vordende barnehagelærere og ansatte i barnehagen. Den kan leses både for sin egen del og for drøfting i utdanningssammenheng eller blant kolleger.

Ingrid Pramling Samuelsson er knyttet til Göteborgs universitet som professor i pedagogikk, med tidlig alder som spesiale.

Agneta Jonsson er lektor i barne- og ungdomsvitenskap ved Högskolan i Kristianstad. Både de og de øvrige forfatterne er på forskjellig vis aktive bidragsytere innen forskningen på småbarnsfeltet.

Fakta