Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse

teoretiske og praktiske perspektiver

; Marianne Hatlem

Boken har som mål å gi studenter i barnehagelærerutdanningen et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i barnehagen med trygghet og profesjonalitet.

- Hvordan kan du som barnehagelærer forstå og på en anerkjennende måte møte barn og foreldre med ulik kulturell bakgrunn?
- Hvordan kan du legge til rette for at alle barn opplever likeverd i barnehagen?
- Hva gjør du for at alle foreldre skal oppleve møtet med barnehagen meningsfullt, slik at de deltar i samarbeidet?
Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse vil forsøke å gi svar på disse og lignende problemstillinger gjennom teori, eksempler fra praksisfeltet, øvelser og refleksjonsoppgaver. Les mer
Vår pris
379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Boken har som mål å gi studenter i barnehagelærerutdanningen et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i barnehagen med trygghet og profesjonalitet.

- Hvordan kan du som barnehagelærer forstå og på en anerkjennende måte møte barn og foreldre med ulik kulturell bakgrunn?
- Hvordan kan du legge til rette for at alle barn opplever likeverd i barnehagen?
- Hva gjør du for at alle foreldre skal oppleve møtet med barnehagen meningsfullt, slik at de deltar i samarbeidet?
Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse vil forsøke å gi svar på disse og lignende problemstillinger gjennom teori, eksempler fra praksisfeltet, øvelser og refleksjonsoppgaver. Boka gir innhold til blant annet begrepene «mangfold», «kultur», «identitet» og «integrering». Den belyser også det flerkulturelle perspektivet i barnehagens styringsdokumenter, og den viser konkret hva det kan innebære at barn og foreldre med innvandrerbakgrunn er ressurser i barnehagen.
«Flerkulturell barnehage» er et begrep som ofte brukes for å fortelle at barnehagen har et visst antall barn med innvandrerbakgrunn. Forfatterne peker i denne boka på at en flerkulturell barnehage ikke «gjør seg selv». Barnehagen må aktivt møte mangfoldet, noe som krever flerkulturell kompetanse i personalet.

Fakta