Fra plan til praksis III - 
      Kari Pape

Fra plan til praksis III

verktøy

Boken presenterer en rekke verktøy og metoder som vil være nyttige i arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering i egen barnehage. Fra plan til praksis III baserer seg på de to foregående bøkene. Les mer
Vår pris
420,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 420,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Boken presenterer en rekke verktøy og metoder som vil være nyttige i arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering i egen barnehage. Fra plan til praksis III baserer seg på de to foregående bøkene. Den tar utgangspunkt i en helhetlig utviklingsmodell. Her starter alt med planlegging. Dokumentasjonen er et middel for å sikre en klar sammenheng mellom plan og praksis. Ved å bruke dokumentasjonen pedagogisk skapes et godt utgangspunkt for arbeidet med vurdering. Vurderingen knyttes direkte opp mot planene.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Kommuneforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 160
ISBN: 9788244612968
Utgave: 1. utg.
Format: 30 x 21 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning
Bokas oppbyggingDEL I PLANLEGGING

Verdisola


Arbeid med barnehagens verdigrunnlag
Barnesyn


Å synliggjøre barnehagens verdigrunnlag gjennom planene
Årsplanlegging

Forklaring til bruken av treet


Prosessorientert plan for arbeidet med hverdagsaktivitetene
Eksempel på prosessorientert arbeid med "det første møtet om morgenen"

Eksempel på prosessorientert arbeid med "leken inne"

Sentrale spørsmål i arbeidet med å utvikle prosessorienterte planer for hverdagsaktiviteter


Progresjonsplaner for arbeidet med fagområdene
Forarbeid

Skjema for idémyldring

Eksempel på progresjonsplan for fagområdet kommunikasjon, språk og tekst

Maler for progresjonsplaner for fagområdeneDEL Il PRAKSIS
Arbeid med barna
Kartlegging av barns aktivitet i frilekperioden

Sjekkliste i arbeidet med sosial kompetanse

Tips for arbeidet med språkutvikling
Trening av barns språklige bevissthet

SkattkisteArbeid med foreldrene
Tips ved inntak av nye barn og foreldre

Arbeid med normer, holdninger og verdier - foreldre


Arbeid med voksenrollen
Observasjon av voksenatferd

Å få kunnskapen ut av pedagogens hodekartlegging av taus kunnskap

Kartlegging av personalets sosiale kompetanse

Kravet til styrer om å sørge for at den enkelte medarbeider får ta i bruk sin kompetanse

Hvordan finne de ressursene som trengs ved nyansettelser

Kartlegging av voksnes holdninger til enkeltbarnDEL III DOKUMENTASJON
Forarbeid

A velge tilnærming

Barnas perm - til glede for barn og foreldre
Hvordan bygge opp en perm?


Praksisfortellinger
Hva kan praksisfortellinger handle om?

Hvordan arbeide med praksisfortellinger?
Sortering etter temaer


PraksisfortellingerDEL IV VURDERING
Barm medvirkning i vurderingsarbeidet
Barnesamtaler
SamtaleguideForeldrenes medvirkning i vurderingsarbeidet
Foreldrevurdering I

Foreldrevurdering Il


Personalets vurderingsarbeid
Vurdering av prosessorientert arbeid med hverdagsaktiviteter
Eksempel på vurdering av arbeidet med "det første møtet om morgenen"

Eksempel på prosessorientert arbeid med leken inne

Skjema for vurdering av hverdagsaktiviteter basert på prosessorientert plan


Vurdering knyttet til progresjonsplanene
Eksempel på vurdering av arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst

Mal for vurdering av arbeid med progresjonsplaner

Skjema for vurderingsarbeid med fagområdene


Vurdering av styrers kompetanse
Styrers egenvurdering

Medarbeidernes vurdering av styrer


Vurdering av pedagogisk leders kompetanse
Pedagogisk leders egenvurdering

Medarbeidernes vurdering av pedagogisk leder