Observasjon og intervju i barnehagen

; Frode Søbstad

Gjennom observasjoner og intervju øker kvaliteten på barnehagetilbudet. Grunnlaget for barnehagepedagogisk arbeid ligger i å observere og tolke det vi ser barn gjør og å lytte til hva barn sier gjennom samtale med dem. Les mer

Vår pris
409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Gjennom observasjoner og intervju øker kvaliteten på barnehagetilbudet. Grunnlaget for barnehagepedagogisk arbeid ligger i å observere og tolke det vi ser barn gjør og å lytte til hva barn sier gjennom samtale med dem. 'Observasjon og intervju i barnehagen' er en innføringsbok i observasjon som oppmerksom iakttagelse, i intervju, samtale, praksisfortellinger samt andre metoder. Den er særlig egnet for barnehageansatte og studenter i barnehagelærerutdanningen, men passer også for andre som arbeider med barn og unge og som er opptatt av barns medvirkning.Den fjerde utgaven er revidert i forhold til de siste endringene i lov og rammeplaner. Med økt fokus på kvalitet i barnehagen stilles det større krav til barnehagelærerne, også i forhold til observasjon og intervju. Derfor blir også nyere litteratur som drøfter observatørrollen trukket inn.Dette er en bok barnehagelæreren tar med seg ut i praksis etter endt utdanning, og har stor glede og nytte av som profesjonsutøver.Gunvor Løkken er professor ved Høgskolen i Vestfold og Frode Søbstad er professor emeritus i førskolepedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH).

Fakta