Samtalebilder

en vei til kommunikasjon med barn

; Kjell E. Midthun (Illustratør)

Denne boka gir pedagoger et verktøy til bruk ved samtaler med barn om barnas opplevelser, tanker og vurderinger om livet i barnehage og skole. Boka er praktisk tilrettelagt og viser hvordan pedagoger gjennom bilder kan kommunisere med barn om deres livsverden. Les mer
Vår pris
419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Denne boka gir pedagoger et verktøy til bruk ved samtaler med barn om barnas opplevelser, tanker og vurderinger om livet i barnehage og skole. Boka er praktisk tilrettelagt og viser hvordan pedagoger gjennom bilder kan kommunisere med barn om deres livsverden. Forfatteren viser til forskning der bruk av visuell støtte gir barn mulighet til å fortelle åpent og fritt om egne erfaringer. Bildene i denne boka følger et musebarn gjennom dagliglivet i barnehagen og skole og gir barna mulighet for identifikasjon av tema og følelser i bildene. Boka viser eksempler på hvordan man lager en samtaleguide for barnesamtaler og hva man skal legge vekt på ved bruken av denne.


Bakerst i boka presenteres de 15 ulike samtalebildene i farger.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Innledning
Samtalebilde

Samtaleguide

Bakgrunnen for boka

Ta barn aktivt med i vurderingen..

Avgrensninger ved bruk av samtalebilder

Teoretisk grunnlag

Målgruppe

Innholdet i boka


Kapittel 1 Barn og mestringsopplevelse
Barns hverdag

Barn som forskere

Fenomenologisk tilnærming

Mestring

Opplevelse av sammenheng

Opplevelse av klarhet og forståelse.

Opplevelse av kontroll og forutsigbarhet

Opplevelse av refleksivitet


Kapittel 2 Å fortelle historier..
Historiefortelling har lang tradisjon.

Menneskets behov for å fortelle historier

Pratestund

Hva barn husker fra barnehagetiden.

Chaining

Praksisfortellinger

Det narrative perspektivet

Metaforer

Kjennetegn ved historiene vi forteller.

Narrativer og språk

Foriellingens struktur og kjennetegn.


Kapittel 3 Kommunikasjon
"Alt" er kommunikasjon

Relasjoner

Helhet og deler

Ulike versjoner av virkeligheten

Metakommunikasjon

Anerkjennelse

Empati

Fordeling av oppmerksomhet

Forskjellen på intervju, samtale og forhør

Halvstrukturert samtale

Ulike kommunikasjonsnivåer


Kapittel 4 Barnesamtalen
Hvordan innlede en barnesamtale?..

Motforestillinger og etiske betraktninger

Taushetsplikt

Terapeut og det å arbeide terapeutisk

Prinsippene fra tidligere samspill..


Kapittel 5 Tilrettelegging av barnesamtaler
Hensikten med samtalen

Hvor skal barnesamtalene foregå?

Gjenkalling og gjenkjenning

Plassering

Tidspunkt på dagen

Hvor lang tid skal vi sette av til samtalen?

Utstyr

Å skrive ned notater under samtalen.

Bruk av tekniske hjelpemidler - opptakskassett eller video

Registrering og oppbevaring av informasjon

Hvem skal være den voksne samtalepartneren

Samarbeid med foreldrene

Hvordan strukturere en barnesamtale?.

Ulike typer spørsmål

Emosjonelle og kognitive spørsmål.

Sirkulære spørsmål

"Undre seg" spørsmål

Omforming eller "reframing"

Mestrings-spørsmål

Trylle-spørsmål

Hvordan formulere spørsmål til samtalebildene?

Barn som ikke vil fortelle

Hvordan rydde tid til barnesamtaler?.

Vil barn delta i denne typen samtaler?


Kapittel 6 Bruk av samtalebilder.
Barn har ulike forutsetninger for å fortelle

Barn er forskjellige

Muligheter for identifikasjon, assosiasjon og refleksjon

Beskrivelse av samtalebildene og deres kommunikasjonsmuligheter.

Ulike måter å bruke samtalebildene på

Følelser

Samspill og konflikter

Rutinesituasjoner

Overganger

Utelek og innelek

De voksnes rolle i samtalebildene..

Bruk av samtalebilder i en liten gruppe

Samtalebilder i vurderingsarbeid og som del av en kartleggingsmetode

Dyr eller mennesker?

Å lage tekst til bildene


Kapittel 7 Samtaleguide
Hvordan lage og bruke en samtaleguide?

Samtaleguiden er bygd opp på denne måten

Samtaleguide

Eksempel på åpningen av samtalen.

Bilde i

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4

Bilde5

Bilde 6

Bilde 7

Bilde 8

Bilde 9

Bilde 1o

Bilde 11

Bilde 12

Bilde 13

Bilde14

Bilde15


Kapittel 8 Vurdering
Hva menes med vurdering?

Barns vurderinger

Redskap til bruk ved vurdering

En fortolkende tilnærming til det barn forteller

Pedagogens vurdering av barnets historie

Muligheter for feiltolkninger

Deltakernes vurdering av Barnehageprosjektet

Pedagogens vurdering av materialet

Samtalebilder - en kreativ og spennende vei til kommunikasjon


Litteratur

Samtalebildene