Samtalebilder og tegninger

en vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner

Samtalebilder og tegninger tar for seg en metode for å kommunisere med barn i vanskelige livssituasjoner ved hjelp av bilder. Boka er skrevet for psykologer, familierådgivere, barnevernspedagoger, lærere og andre som skal snakke med barna og hjelpe dem. Les mer
Vår pris
459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Samtalebilder og tegninger tar for seg en metode for å kommunisere med barn i vanskelige livssituasjoner ved hjelp av bilder. Boka er skrevet for psykologer, familierådgivere, barnevernspedagoger, lærere og andre som skal snakke med barna og hjelpe dem.


Denne boka er en selvstendig videreføring av Samtalebilder - en vei til kommunikasjon med barn. Den første boka tar for seg hverdagslige samtaler med barn, mens temaet i Samtalebilder og tegninger er samtaler med barn som opplever alvorlig sykdom, dødsfall i nærmeste familie, skilsmisse eller andre vanskelige situasjoner.


Bakerst i boka ligger det 18 samtalebilder i farger av musegutten Marius i ulike situasjoner. Bildene skal hjelpe barna til å sette ord på følelsene sine. Boka har også et kapittel om hvordan man kan tolke barnas egne tegninger.


Den reviderte utgaven presentreres gjennomgående i 4 farger.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Takk

Forord

Innledning
Bakgrunnen for boka

Hva er et samtalebilde?

Hva er en samtaleguide?

Etikk og avgrensninger ved bruk av samtalebilder og barnetegninger

Målgruppe og bruksområde 14 Behovet for forebyggende samtaler

Hva menes med en endret og / eller vanskelig livssituasjon?

Lytt til barna!

Teoretisk grunnlag

Innholdet i boka


Kapittel 1 Kriser og barns mestring i vanskelige livssituasjoner
Behovet for informasjon

Traumatiske kriser og utviklingskriser

Kjønnsforskjeller og traumer

Forsvarsmekanismer

Retraumatisering

Barn og sorg

Resiliens

Fra problemfokusering til mestringsfokusering

Kriser og motgang er en del av det å leve

Opplevelse av sammenheng

Opplevelse av klarhet og forståelse

Opplevelse av kontroll og forutsigbarhet

Opplevelse av refleksivitet

Følelser og mestring


Kapittel 2 Anerkjennende og empatisk kommunikasjon
Anerkjennelse

Empati og empatisk kommunikasjon

Hva kan hindre god kommunikasjon?

Skyldfølelse

Empatismerte

Mentalisering

Kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner


Kapittel 3 Etiske betraktninger
Etikk i forhold til barnet

Etikk i forhold til barnets foreldre

Etikk i forhold til øvrige samarbeidspartnere

Etiske aspekter vedrørende registrering og oppbevaring av informasjon

Motforestillinger vedrørende barnesamtaler

Bruk av samtalebilder - terapi eller krisepedagogisk metode?


Kapittel 4 Historiefortelling og bruk av narrativer
Det narrative perspektiv

Historiefortelling og tradisjon

Allegori

Historiens helbredende kraft

Narrativ kompetanse

Barn forteller

Bruk av livshistoriebok

Fortellingens struktur og kjennetegn

Kategorisering av barnas fortellinger


Kapittel 5 Viktige aspekter ved barnesamtalen
Hva består barnesamtalen av?

Strukturering av barnesamtalen

Hvordan kan vi legge til rette for terapeutisk kommunikasjon?

Symmetrisk kommunikasjon

Ulike typer spørsmål

Lukkede og fokuserte spørsmål

Emosjonelle og kognitive spørsmål

Sirkulære spørsmål

"Undre seg"-spørsmål

Omforming og mestringsspørsmål

Tryllespørsmål eller mirakelspørsmål

Barn har ulike forutsetninger for å fortelle

Barn som ikke vil fortelle

Barn som forteller destruktive eller lite mestrende historier

Barns kognitive forutsetninger for å kommunisere gjennom samtalebilder og tegninger

Informasjonsgivende, støttende og bearbeidende samtaler


Kapittel 6 Praktisk tilrettelegging av barnesamtaler
Hensikten med samtalen

Hva er riktig tidspunkt for samtalen?

Hvem skal ha ansvaret for samtalen?

Hvem skal være til stede under samtalen?

Hvor skal samtalen foregå?

Plassering

Tilrettelegging med utgangspunkt i barns uttrykksmåter

Avsatt tid

Registrering av samtalen

Hva slags bilder brukes i barnesamtaler?

Bruk av samtalebilder i liten gruppe

Chaining

Tilrettelegging ved gruppesamtaler


Kapittel 7 Bruk av samtalebilder
Muligheter for identifikasjon, assosiasjon og refleksjon

Beskrivelser av de ulike samtalebildene og hvordan de kan brukes

Å lage tekst til bildene

Bilde 1: Marius og familien hans ved spisebordet (introduksjonsbilde)

Bilde 2: Marius står utenfor en lukket dør der han hører noe på innsiden

Bilde 3: To mus er sinte på hverandre

Bilde 4: Marius gråter

Bilde 5: Marius sitter i senga og får ikke sove

Bilde 6: En voksen mus pakker klær i en koffert. Marius sitter i senga og ser på

Bilde 7: Marius står ved et gjerde og tenker

Bilde 8: Marius sitter sammen med en voksen mus og ser på en bok

Bilde 9: Marius sitter i vinduskarmen og ser på stjernene

Bilde 10: Marius sitter på undersøkelsesbenken på sykehuset

Bilde 11: Marius leker doktorlek med andre barn

Bilde 12: Marius sitter på et kjent fang og får sprøyte

Bilde 13: Marius på operasjonsbordet eller undersøkelsesbordet

Bilde 14: Marius ligger i senga si på sykehuset. Han får besøk

Bilde 15: Marius sitter foran fjernsynet

Bilde 16: Et musebarn er sint, og et annet musebarn gråter

Bilde 17: Marius ser morsk ut. Et annet barn får all oppmerksomhet

Bilde 18: Marius snakker i telefonen

Narrativ tilnærming som del av en helhetlig utredning

Eksempler på hvordan samtalebilder er brukt i hjelpeapparatet


Kapittel 8 Samtaleguide
Innledning

Hvordan lage en samtaleguide

Hvordan formulere spørsmål til samtalebildene?

Tema: Barn og følelser

Tema: Barn og sorg

Tema: Barn og skilsmisse

Tema: Barn (eller andre nærpersoner) på sykehus

Tema: Å ha et søsken med en funksjonshemning

Tema: Marius skal flytte

Andre problemstillinger


Kapittel 9 Når barn uttrykker seg gjennom tegninger
Innledning

Barns tegneutvikling

Førskjemastadiet eller det skjemasøkende stadiet

Skjemastadiet

Avvikelser

Farge, form, følelser og uttrykk

Hvordan analysere og tolke barnetegninger?

Tegn et menneske

Tegning som kommunikasjon

To ulike tegneoppgaver om barnets familie

Tegn familien din

Tegn familien din som gjør noe

Sammenligning av tegningene i krisesentergruppa og i referansegruppa

Karakteristiske trekk ved tegningene til barna i AD/HD-prosjektet

Sammenligning av de to ulike familietegneoppgavene

Samsvarer barnas tegneuttrykk og hva de forteller om samtalebildene?

Tegningene i Frambu-prosjektet


Kapittel 10 Etterarbeid
Innledning

Mål

Vurderinger i etterkant ved bruk av tegninger og samtalebilder

En fortolkende tilnærming til det barn forteller

Hva er hovedtema i barnets fortelling?

Løgn eller sannhet, fantasi eller virkelighet?

Samtalebilder og barnas egne t egninger - en spennende vei til kommunikasjon


Litteratur og anbefalt litteratur
Aktuelle nettadresser


Aktuell litteratur for barn

Samtalebilder