Forebyggende helsearbeid

folkehelsearbeid i teori og praksis

Klassikeren om forebyggende helsearbeid i 5. utgave!
Emnet forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade. Det retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte grupper, der helsetjenesten har et særlig ansvar. Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 21.06.21

Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 21.06.21

Om boka

Klassikeren om forebyggende helsearbeid i 5. utgave!
Emnet forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade. Det retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte grupper, der helsetjenesten har et særlig ansvar.

Begrepet folkehelsearbeid brukes i økende grad om de samme målsettingene som for forebyggende helsearbeid, særlig når det gjelder samfunnets innsats for befolkningen som helhet.

De ulike målsettingene, strategiene og virkemidlene i det forebyggende helsearbeidet sammenstilles i boken. Selv om det mest handler om norske forhold, bidrar to kapitler om globale helseutfordringer og internasjonalt folkehelsearbeid til at boken er relevant også for globalt helsearbeid. Forfatteren legger vekt på å få fram bredden og mangfoldet i folkehelsearbeidet.

Femte utgaven er omfattende revidert og oppdatert etter de nye retningslinjene (RETHOS) som er vedtatt for helsefagsutdanningene. Det er lagt økt vekt på helseutfordringer i Norge knyttet til psykiske lidelser, demens, fedme og diabetes. Ny kunnskap om den globale sykdomsbyrden og globale helsetrusler er også tatt med.

Fakta