Medisinsk massasje - Berit Heir Bunkan

Medisinsk massasje

; Cathrine Mellbye Schultz ; Kari C. Toverud (Illustratør) ; Jo Anders Heir (Illustratør) ; Helge Thime (Illustratør)

Endelig kommer en oppjustert utgave av boken medisinsk massasje. Fundamentet for boken er en overlevert tradisjon som er full av erfaringskunnskap i skandinavisk fysioterapi.

Forfatterne har lagt vekt på å underbygge denne tradisjonen med aktuell teori og forskning spesielt i smertefysiologi. Les mer
Vår pris
839,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 839,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Endelig kommer en oppjustert utgave av boken medisinsk massasje. Fundamentet for boken er en overlevert tradisjon som er full av erfaringskunnskap i skandinavisk fysioterapi.

Forfatterne har lagt vekt på å underbygge denne tradisjonen med aktuell teori og forskning spesielt i smertefysiologi. Etiske og mentalhygieniske aspekter i forbindelse med praktisk utføring av de forskjellige tilnærmingsmåter er vektlagt. De viktigste metodene som blir beskrevet i boken er klassisk massasje, pumpemassasje, bindevevsterapi og lymfedrenasje. I kapitlet "Andre metoder" blir for eksempel Psykomotorisk massasje, Rolfing og Rosenterapi beskrevet. Tegninger og et rikholdig billedmateriale er benyttet for å gjøre stoffet lettere tilgjengelig.
Målgruppen for boken er i første rekke fysioterapeutstudenter, fysioterapeuter, idrettsmassører, sykepleiere, lærere og andre som benytter eller ønsker å benytte massasje.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 366
ISBN: 9788205384675
Utgave: 3. utg.
Format: 24 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerBOKENS FORFATTERE

INNHOLDET I KAPITLENE

KAPITTEL 1 INNLEDNING
1.1 Historisk oversikt over massasjen

1.2 Berøring, trivsel og helse

1.3 Forskjellige menneskesyn

1.4 Berøringens betydning for menneskets utvikling og dannelse av kroppsbilde

1.5 Forhold fysioterapeuten må være seg bevisst i behandlingssituasjonen

1.6 Hva kan "muskelspenninger" bety?

1.7 Hva er fleksjonsmønsteret?

1.8 Hva er ekstensjonsmønsteret?

1.9 Finnes det utviklingsteoretiske forklaringsmodeller?


KAPITTEL 2 ANATOMI, FYSIOLOGI OG PSYKOFYSIOLOGI
2.1 Hudens anatomi og fysiologi

2.2 Skjelettmuskelsystemets anatomi og fysiologi

2.3 Årenes anatomi og fysiologi

2.4 Hva skjer med de afferente impulsene fra reseptorer i hud, muskler, ledd og årer på sin vei til høyere avsnitt?

2.5 Hva skjer med de afferente impulsene fra hud, muskler, ledd og årer på ryggmargsnivå?

2.6 Høyere sentras modifisering av smerteoverføring

2.7 Samspillet mellom nervesystemet, immunsystemet, nevroendokrine og andre fysiologiske prosesser

2.8 Smerte

2.9 Hva viser forskningen om virkningene av massasje?

2.10 Massasjens virkninger på immunapparatet

2.11 Massasjens mer generelle virkninger

2.12 Indikasjoner

2.13 Kontraindikasjoner


KAPITTEL 3 BEHANDLING UT FRA FUNN
3.1 Er undersøkelse nødvendig?

3.2 Terapeutens kvalifikasjoner

3.3 Hva er palpasjon?

3.4 Hud

3.5 Muskulatur

3.6 Palpasjon

3.7 Konklusjon på palpasjonsundersøkelsen

3.8 Ressursorientert kroppsundersøkelse - en orientering


KAPITTEL 4 INTRODUKSJON TIL MASSASJE
4.1 Massasjebenken og massasjestolen

4.2 Massasje i hjemmet

4.3 Tildekking av pasienten

4.4 Behandlingsrommet

4.5 Utgangsstillinger for pasient

4.6 Terapeutens utseende, opptreden og hygiene

4.7 Hvordan gjøre massasje til god behandling?

4.8 Hvile og drikke

4.9 Fenomener terapeuten kan oppleve

4.10 Terapeutens ivaretakelse av egen kropp


KAPITTEL 5 KLASSISK MASSASJE
5.1 Definisjon på Klassisk massasje

5.2 Grep i Klassisk massasje

5.3 Generelle prinsipper

5.4 Dosering

5.5 Kiling

5.6 Talkum, oljer og massasjekremer

5.7 Klassiske grep, begrunnelser, arbeidsteknikk

5.8 Effleurage (strykninger); begrunnelser og utføring

5.9 Pétrissage: begrunnelser og utføring

5.10 Grep med klart stimulerende effekt


KAPITTEL 6 INNTRENING AV GRUNNGREPENE I KLASSISK MASSASJE
6.1 Massasjegrep for de forskjellige kroppsområdene

6.2 Massasje av overekstremiteten

6.3 Massasje av nakke, skulderbue og hode

6.4 Full kroppsmassasje


KAPITTEL 7 PUMPEMASSASJE
7.1 Venepumpemassasje ad modum Olesen

7.2 Venepumpemassasje slik Bøwadt utførte den

7.3 Pumpemassasje - den norske formen

7.4 Indikasjonsområde

7.5 Teknisk utføring av pumpemassasjen

7.6 Hva betyr trykk, rytme og tempo?

7.7 Indikasjonsområdet

7.8 Kontraindikasjoner

7.9 Utføring av pumpemassasje

7.10 Utgangsstilling for pasient og terapeut

7.11 Pumpemassasje av de forskjellige kroppsdelene

7.12 Pumpemassasje av overekstremiteten

7.13 Behandling i sideliggende stilling

7.14 Behandling i ryggliggende stilling

7.15 Pumpemassasje av underarmen

7.16 Pumpemassasje av hånden

7.17 Pumpemassasje av underekstremiteten

7.18 Pumpemassasje av ryggen

7.19 Pumpemassasje av nakken


KAPITTEL 8 BINDEVEVSTERAPI
8.1 Teori

8.2 Soner

8.3 Indikasjonsområde

8.4 Kontraindikasjoner

8.5 Undersøkelser

8.6 Behandlingsteknikker

8.7 Utøvelse av bindevevsterapi

8.8 Reaksjoner

8.9 Hva bør pasienten få vite?

8.10 Kommentar


KAPITTEL 9 LYMFEDRENASJE
9.1 Manuell lymfedrenasje; en annerledes massasjeform

9.2 Indikasjoner, kontraindikasjoner ogforsiktighetsregler

9.3 Praktisk utføring av lymfedrenasjen

9.4 Full drenasjebehandling ved lymfestase


KAPITTEL 10 TRIGGERPUNKT, SENESKJEDER, SKRUMPNINGER, HUD OG SÅR
10.1 Triggerpunkt

10.2 Massasje ved triggerpunktsmerter og ømme punkter

10.3 Dyp tverrmassasje ad modum Cyriax

10.4 Massasje av hud

10.5 Hudrulling

10.6 Massasjebehandling av sår

10.7 Massasjebehandling av arrvev

10.8 Vanlig fremgangsmåte ved arrmassasje


KAPITTEL 11 VIRKNINGEN ER AVHENGIG AV MÅTEN MASSASJEN FORETAS PÅ
11.1 Psykomotorisk massasje; kort introduksjon

11.2 Rask tverrmassasje

11.3 Beroligende effleurage

11.4 Berøring med hender virker på respirasjon

11.5 Respirasjonsstimulering ved håndplassering

11.6 Massasje utenpå tøyet

11.7 Omkretsgrep, trykkmassasje, approksimasjoner og gnidninger

11.8 "Kattepoter" (Cat's walk)


KAPITTEL 12 IDRETTSMASSASJE

KAPITTEL 13 ANDRE ANVENDELSER AV MASSASJE
13.1 Berøring og massasje ved noen alders- og pasientgrupper

13.2 Selvmassasje

13.3 Gruppemedlemmer masserer hverandre

13.4 Tråkkemassasje


KAPITTEL 14 TRE METODER FYSIOTERAPEUTER BØR KJENNE TIL
14.1 Sykegrep omfatter massasje i Mensendieckfysioterapi

14.2 Rolfing / strukturell integrasjon

14.3 Rosenmetoden


KAPITTEL 15 ANVENDT MASSASJE. NOEN UTVALGTE KASUISTIKKER
15.1 Roar: Nakke og skuldermyalgi

15.2 Trygve: Smerter i rygg og hofte

15.3 Per: Tidligere ruptur av achillessenen

15.4 Marit: Smerter etter fraktur av collum femoris

15.5 Eugenie: Migrene

15.6 Ragnar: Tiks

15.7 Rita: Trette ben. Frykt for leggsår

15.8 Else: Degenerative forandinger av columna

15.9 Gunvor: Cancer mammae operata

15.10 Lille Peter: Mageknip

15.11 Lisbeth: Lobectomi høyre lunge

15.12 Lars: Pustevansker

15.13 Paul: Acne rosacea

15.14 Konrad: Cancer i terminalt stadium

15.15 Marie: Hodepine

15.16 Knut Brim: Utmattelsessyndrom. Paradoksal behandling


ETTERORD

OVERSIKTSPALPASJON

ORDLISTE

LITTERATUR

STIKKORD