Geriatrisk sykepleie

god omsorg til den gamle pasienten

Marit Kirkevold (Redaktør) ; Kari Brodtkorb (Redaktør) ; Anette Hylen Ranhoff (Redaktør) ; Herdis Maria Siegert (Illustratør) ; Anne Langdalen (Illustratør)

Boken tar utgangspunkt i den eldre pasienten og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har boken egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus. Les mer
Vår pris
975,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 975,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Boken tar utgangspunkt i den eldre pasienten og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har boken egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus.

En egen del med 16 kapitler konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og plager hos eldre. Siste del av boken omhandler livets slutt.
Sentralt i boken står det å kunne utøve integritetsbevarende sykepleie, blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene, ved å se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og bidra til den gamles og pårørendes mestring. Helsefremmende og forebyggende arbeid fremheves også som viktig i alt arbeid i sykepleien til gamle mennesker.
I denne 2.utgaven er alle kapitlene oppdatert og omarbeidet i større eller mindre grad.. To nye kapitler har fått plass: Helsetjenester til eldre i del II og Osteoporose og brudd i del IV.
Det har vært en ambisjon at generell kunnskapsutvikling og de organisatoriske endringene i tjenesten gjenspeiles i boken og at helheten og sammenhengen mellom delene er tydeliggjort i de ulike kapitlene.

Fakta