Velferdsteknologi i praksis

perspektiver på teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Sigrid Nakrem (Redaktør) ; Jóhannes B. Sigurjónsson (Redaktør)

Om vi tenker at teknologi er et middel, og velferd er å ha det bra, kan vi se for oss at teknologiske nyvinninger kan bidra til økt selvstendighet og et enklere hverdagsliv for personer med ulike former for sykdom eller funksjonsnedsettelser. Les mer
Vår pris
329,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 329,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Om vi tenker at teknologi er et middel, og velferd er å ha det bra, kan vi se for oss at teknologiske nyvinninger kan bidra til økt selvstendighet og et enklere hverdagsliv for personer med ulike former for sykdom eller funksjonsnedsettelser. Dette er også den fremste målsetningen med implementering av velferdsteknologi innen helse- og omsorgstjenestene: at den enkelte bruker i større grad skal kunne klare seg selv i hverdagen.


Boken Velferdsteknologi i praksis gir en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke muligheter ny teknologi kan gi, men belyser samtidig utfordringer ved utvikling og implementering, for den enkelte bruker og de pårørende så vel som for helsearbeiderne og samfunnet. Blant temaene som belyses i boken erutvikling og implementering med hensyn til den individuelle bruker
design, teknologiforståelse og innovasjon
etiske vurderinger og tilrettelegging

Boken vil gi leseren kunnskap som gjør det mulig å kunne bidra til produktutvikling og prosjektgjennomføring innen velferdsteknologi på egen arbeidsplass, samtidig som den inviterer til etiske refleksjoner og viser viktigheten av individuell tilrettelegging.


Bokens primære målgruppe er studenter på bachelornivå innen ulike helsefag, spesielt ergoterapi, vernepleie, sykepleie og fysioterapi.

Fakta

Bla i boka