Kvalitet, kapasitet og relevans

utviklingstrekk i norsk høyere utdanning

; Elisabeth Hovdhaugen ; Lars Inge Terum

<![CDATA[Hva er kvalitet i høyere utdanning?<br>
<br>
Kvalitet i høyere utdanning kan ses som et tilbud man ikke kan si nei til, samtidig som det også er noe vi ofte tar for gitt. Les mer
Vår pris
559,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 559,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

<![CDATA[Hva er kvalitet i høyere utdanning?<br>
<br>
Kvalitet i høyere utdanning kan ses som et tilbud man ikke kan si nei til, samtidig som det også er noe vi ofte tar for gitt. Artiklene i boken <strong>Kvalitet, kapasitet og relevans</strong> diskuterer hvordan kvalitet skal defineres og hva som er gode mål på at utdanningssystemet har god kvalitet.<br>
<br>
Kvalitet, kapasitet og relevans er kritiske hensyn i UH-sektoren, både i politikken for høyere utdanning og i styring og ledelse av utdanningene. Selv om dette hver for seg er sentrale hensyn, kan de også framtre som konkurrerende målsettinger. Økt vekt på kvalitet kan komme i konflikt med kapasitet, samtidig som det kan være ulike oppfatninger om hva som er et uttrykk for kvalitet og relevans i utdanningssystemet.<br>
<br>
<br>
I boken diskuteres blant annet følgende spørsmål:

Hvordan skal kvalitet defineres?
Hva er gode mål på kvalitet?
Hvilket utdanningstilbud skal vi ha i Norge, og hvordan skal det være lokalisert?
Hvordan kan man sikre relevans mellom høyere utdanning og samfunnsmessige utfordringer og behov?

Spørsmålene som tas opp i boken er ikke bare sentrale for studenter og de som underviser i høyere utdanning, men også for de som tar imot og sysselsetter de nyutdannede kandidatene og for tilgangen på og kvaliteten på tjenestene i samfunnet. ]]>

Fakta

Bla i boka