Innføring i informasjonsteknologi - Bård Kjos

Innføring i informasjonsteknologi

; Guttorm Sindre ; Nils Christian Haugen ; Arne B. Mikalsen ; Camilla AC Tepfers ; Claude M. Davidsen ; Per A. Godejord ; Magnus Wærness (Illustratør) ; Per A. Godejord (Illustratør)

Innføring i informasjonsteknologi gir en bred innføring i IKT for førsteårsstudenter i teknologi på universitet og høyskoler. Boka behandler teknologien på en grundig måte, men sette også IKT inn i en overordnet sammenheng med samfunnsliv og brukere generelt. Les mer
Vår pris
769,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 769,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Innføring i informasjonsteknologi gir en bred innføring i IKT for førsteårsstudenter i teknologi på universitet og høyskoler. Boka behandler teknologien på en grundig måte, men sette også IKT inn i en overordnet sammenheng med samfunnsliv og brukere generelt. Boka har i en årrekke vært benyttet ved flere universiteter og høyskoler. Årets utgave er vesentlig revidert og oppdatert.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Tapir akademisk forlag
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 507
ISBN: 9788251924276
Utgave: 6. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger1. Innledning
1.1 Hva er informasjonsteknologi - og hvorfor er den blitt så utbredt?

1.2 Hvorfor er IKT-kunnskap viktig for deg?

1.3 Anvendelsesområder for IKT
1.3.1 IKT for kommunikasjon og samhandling

1.3.2 IKT for å lage og lese digitale dokumenter

1.3.3 IKT for opplevelser og underholdning

1.3.4 IKT for læring og informasjonsoppslag

1.3.5 IKT for administrasjon og ledelse

1.3.6 IKT for matematiske beregninger

1.3.7 IKT for overvåkning og styring


1.4 Utfordringer ved IKT

1.5 Resten av bokaDel 1: Bruk av IT-verktoy
2. Kommunikasjon og samhandling
2.1 IKT-støtte for sosialt samkvem

2.2 Samhandlingsverktøy i arbeidslivet

2.3 Fremtidsperspektiver


3. Lage og lese digitalt innhold
3.1. Programvare for dokumentbehandling

3.2. Forskjellige filtyper og formater

3.3. Logisk innhold og ekstern representasjon

3.4. Hvor lagre dokumentet?

3.5. FremtidsperspektiverDel 2: IT, organisasjon og samfunn
4. IT, samfunnet og Lovverket
4.1 Informasjonsteknologi og straffeloven
4.1.1 Uberettiget adgang til datasystemer

4.1.2 Andre lovbrudd

4.1.3 Politiets oppgave


4.2 Informasjonsteknologi og Lov om opphavsrett til åndsverk

4.3 Informasjonsteknologi og personvern
4.3.1 Hva er personvern?

4.3.2 Hva er det som vernes etter Personopplysningsloven?

4.3.3 Personverninteresser kontra andre interesser

4.3.4 Svekker vi selv personvernet?


4.4 Arbeidsmiljøloven

4.5 Juridiske ressurser på Internett

4.6 IT-ansattes etiske ansvar

4.7 Avslutning


5. Organisasjonens behov for IT
5.1 Informasjonsteknologiens strategiske betydning for organisasjonen
5.1.1 Småbedriften

5.1.2 Den funksjonsorienterte organisasjonen

5.1.3 Kunnskapsorganisasjonen

5.1.4 Divisjonsorganisasjonen


5.2 Organisasjonens omgivelser
5.2.1 Fokus på virksomhetsprosesser


5.3 Organisasjonens IT-strategi
5.3.1 Forretningssystemer

5.3.2 Infrastruktur

5.3.3 IT-organisasjon


5.4 Informasjonssystemenes rolle
5.4.1 Ledelsesnivå

5.4.2 Nivå for kunnskapsarbeid

5.4.3 Operasjonelt nivå

5.4.4 Integrering


5.5 Bransjenøytrale informasjonssystemer
5.5.1 Kontorstøttesystemer

5.5.2 Salg og markedsføring

5.5.3 Økonomi

5.5.4 Personalforvaltning

5.5.5 Medarbeiderportaler


5.6 Integrerte systemer

5.7 Bransjespesifikke informasjonssystemer
5.7.1 Produksjon

5.7.2 Varehandel

5.7.3 Eiendomsforvaltning

5.7.4 Bank og finans

5.7.5 Transportnæringen

5.7.6 Undervisning


5.8 Oppsummering


6. IT påvirker arbeidshverdagen vår
6.1. IT og arbeidsprosesser
6.1.1. Automatisering, rasjonalisering og endring av prosesser


6.2. IT og organisasjonsstrukturer
6.2.1. Teknologien som grunnlag for forandring

6.2.2. Outsourcing


6.3. Internett som endringsfaktor
6.3.1. Produsent og forhandler

6.3.2. Produsent og leverandør

6.3.3. Forbrukerne på nettet


6.4. Utvikling og innføring av informasjonssystemer
6.4.1. Arbeidsprosessen

6.4.2. Kritisk masse

6.4.3. Brukernes prioriteringer i fokus

6.4.4. Etiske problemstillinger
Del 3: Datateknikk
7. Hva er informasjonsteknologi?
7.1 Teknologiens ulike typer og anvendelser
7.1.1 Ulike typer datamaskiner

7.1.2 Nettverk

7.1.3 Programvaretyper


7.2 Teknologiens komponenter og virkemåte
7.2.1 Maskinvare

7.2.2 Programvare

7.2.3 Representasjon av informasjon

7.2.4 Filer og filtyper


7.3 Operativ- og filsystemer
7.3.1 Skallet

7.3.2 Kjernen

7.3.3 Filsystemet


7.4 Utviklingen framover


8. Datamodellering og databaser
8. I Databaser og databaseverktøy

8.2 Databasedesign
8.2.1 Kravanalyse

8.2.2 Konseptuelt design

8.2.3 Logisk design

8.2.4 Fysisk design


8.3 ER-modellering
8.3.1 Entiteter

8.3.2 Relasjoner

8.3.3 Attributter

8.3.4 Nøkkelattributter og primærnøkler


8.4 Attributter på relasjonstyper
8.4.1 Fjerning av redundans

8.4.2 Prosessen for ER-modellering

8.4.3 Alternativ notasjon for ER-diagrammer

8.4.4 Eksempel: Musikkarkiv


8.5 Relasjonsmodellen
8.5.1 Fra ER-modell til relasjonsmodell

8.5.2 Oversettelse av datamodell for undervisningssystemet


8.6 Relasjonsdatabaser
8.6.1 MySQL og SQL

8.6.2 Opprette en database

8.6.3 Opprette tabeller

8.6.4 Sette inn data

8.6.5 Hente ut informasjon

8.6.6 Manipulere data

8.6.7 Manipulere tabeller

8.6.8 Spørre mot flere tabeller

8.6.9 Kombinere rader fra samme tabell

8.6.10 Presentere resultatet av en spørring


8.7 Oppsummering


9. Kommunikasjon og nettverk
9.1. Innledning

9.2. Tjenester
9.2.1 Klient/tjener

9.2.2 Peer-to-peer (P2P)

9.2.3 Web

9.2.4 E-post

9.2.5 Navnetjeneste

9.2.6 Fil- og utskriftstjeneste

9.3. Nettverk

9.3.1 Drift av nettverk

9.3.2 Fysiske nettverk

9.3.3 Nettverksmodeller

9.3.4 Nettverkstyper og topologier

9.3.5 Sammenkobling av nett

9.3.6 Trådløse nettverk


9.4. Oppsummering


10. Datamaskiner
10.1 Historisk oversikt

10.2 Lavnivå representasjon av data
10.2.1 Det binære tallsystemet

10.2.2 Den digitale lagercellen


10.3 Overordnet beskrivelse av datamaskinen
10.3.1 Byggeklossene

10.3.2 Systembussen


10.4 Den sentrale prosesseringsenheten
10.4.1 Hva prosessoren ikke kan

10.4.2 ...og hva prosessoren er flink til


10.5 Datalagring og datatransport
10.5.1 Primærlageret

10.5.2 Bits & Bytes

10.5.3 1/0-porter

10.5.4 Sekundærminne, cache og lagerhierarki

10.5.5 Effektivisering av datalagring og -transport

10.5.6 Teknisk realisering av lagerceller


10.6 Hvordan prosessoren utfører programmer
10.6.1 Instruksjonsregisteret, kontrollenheten og maskinkode

10.6.2 I nstruksjonspekeren (I P)

10.6.3 Instruksjonsutførelse: Instruksjonssyklusen

10.6.4 Å komme i gang: Bootstrap-mekanismen

10.6.5 Programmeringsspråk og kompilatorer

10.6.6 Programutførelse i praksis

10.6.7 Moderne mikroprosessorarkitekturer


10.7 Oppsummering


11 Programmering
11.1 Programmer

11.2 Programmeringsspråk

11.3 Ruby

11.4 Grunnleggende konsepter
11.4.1 Uttrykk og typer

11.4.2 Operatorpresedens

11.4.3 Variabler og tilordning

11.4.4 Konstanter

11.4.5 Funksjoner

11.4.6 Objekter og metoder


11.5 Behandle tekst
11.5.1 Strenger

11.5.2 Skrive til skjerm

11.5.3 Lese fra tastatur


11.6 Gjøre valg
11.6.1 Relasjonsoperatorer

11.6.2 Boolske operatorer

11.6.3 Operatorpresedens

11.6.4 it-setningen


11.7 Gjenta ting
11.7.1 for-løkker

11.7.2 while-løkker

11.7.3 Uendelige løkker


11.8 Organisere samlinger med data
11.8.1 Liste

11.8.2 Kø

11.8.3 Stabel

11.8.4 Mengde

11.8.5 Assosiasjonstabell


11.9 Definere egne typer
11.9.1 Poster

11.9.2 Objekter


11.10 Datastrukturer
11.10.1 Tabell

11.10.2 Lenkede lister

11.10.3 Trær

11.10.4 Nøkkeltabell


11.11 Algoritmer
11.11.1 Euklids rekursive algoritme

11.11.2 Søkealgoritmer


11.12 Algoritmeanalyse
11.12.1 I verste fall

11.12.2 Stor 0-notasjon


11.13 Sorteringsalgoritmer
11.13.1 Boblesortering

11.13.2 Innsettingssortering

11.13.3 Fletting

11.13.4 Flettesortering


11.14 Programdesign
11.14.1 Selvdokumenterende kode

11.14.2 Ingen duplisering

11.14.3 Innkapsling


11.15 Strategier for problemløsning
11.15.1 Topp-ned: Skrittvis raffinering

11.15.2 Bunn-opp: Oppførseldrevet programmering


11.16 Oppsummering


12. Systemutvikling
12.1. Fra skreddersøm til hyllevare

12.2. Sentrale faktorer for suksess (eller fiasko...)

12.3. Analyse og kravspesifikasjon
12.3.1. Analyse og kravspesifikasjon ved skreddersøm

12.3.2. Analyse og kravspesifikasjon ved anskaffelse av hyllevare

12.3.3. Analyse og kravspesifikasjon ved utvikling av hyllevare


12.4. Design og programmering
12.4.1. Arkitekturdesign

12.4.2. Brukergrensesnittdesign

12.4.3. Moduldesign

12.4.4. Algoritmedesign

12.4.5. Programmering


12.5. Testing og inspeksjon
12.5.1. Testing

12.5.2. Inspeksjon

12.6. Bruk og vedlikehold

12.7. Prosjektorganisering

12.7.1. Prosess (Iivssyklusmodeller)

12.7.2. Prosjektplaner


12.8. Etiske problemstillinger

12.9. Oppsummering


Litteraturliste

Stikkordsregister