Skipssikkerhetsrett

det rettslige rammeverket for maritime operasjoner

Den nasjonale og internasjonale delen av sjøretten som angår skipssikkerhet, er omfattende og består av skipssikkerhetsloven, tilhørende forskrifter og internasjonale konvensjoner, koder og lignende. Regelverket er fragmentert, teknisk og detaljert, og krevende å sette seg inn. Les mer
Vår pris
449,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 03.08.21

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 449,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 03.08.21

Om boka

Den nasjonale og internasjonale delen av sjøretten som angår skipssikkerhet, er omfattende og består av skipssikkerhetsloven, tilhørende forskrifter og internasjonale konvensjoner, koder og lignende. Regelverket er fragmentert, teknisk og detaljert, og krevende å sette seg inn.
Boken gir en helhetlig og lettfattelig oversikt over gjeldende nasjonale og internasjonale skipssikkerhetsregler i et norsk rettslig perspektiv. Skipssikkerhetsretten er en spesiell del av sjøretten som regulerer gjennomføringen av maritime operasjoner, og kan derfor kalles operativ sjørett. Reglene er praktisk viktige for rederiet og sjøfolkene om bord. Boken er praksisnær, og faktiske hendelser brukes for å illustrere relevansen av og innholdet i skipssikkerhetsreglene. , for eksempel forlisene til «Sleipner» (1999), «Rocknes» (2001), «Bourbon Dolphin» (2007) og KNM «Helge Ingstad» (2018).
Sigmund Simonsen (1972) er professor i rettsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet og professor II ved NTNU. Han er cand.jur. fra UiO (1998) og har mastergrad (LL.M) fra University of Essex (2004) og juridisk doktorgrad (dr.philos.) fra NTNU (2010). Han har tidligere arbeidet som advokat og lovutvalgssekretær. Fra 2012 til 2018 arbeidet han ved Luftkrigsskolen. I 2019 ga han ut boken Til forsvar av landet - rettslige rammer og gråsoner i fred, krise og krig på Fagbokforlaget.

Fakta