Oversikt over EØS-retten

; Simen Hammersvik ; Olav Kolstad ; Ole-Andreas Rognstad ; Erling Hjelmeng

«Oversikt over EØS-retten» gir en innføring i EØS-retten og i hvordan denne virker sammen med EU-rett og norsk rett.
Forfatterne behandler det institusjonelle systemet i EØS, reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital samt reglene om konkurranse mellom foretak og reglene om statsstøtte. Les mer
Vår pris
999,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 15.11.21

Innbundet
Innbundet
Vår pris: 999,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 15.11.21

Om boka

«Oversikt over EØS-retten» gir en innføring i EØS-retten og i hvordan denne virker sammen med EU-rett og norsk rett.
Forfatterne behandler det institusjonelle systemet i EØS, reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital samt reglene om konkurranse mellom foretak og reglene om statsstøtte. EØS-reglene om offentlig innkjøp er et konkret utslag av reglene om fri bevegelighet, statsstøtte og konkurranse. De er godt egnet til å vise EØS-rettens betydning i én spesiell kontekst og behandles derfor særskilt. Reglene om håndhevelsen av EØS-retten, både i EØS-organer og i det norske rettssystemet, behandles i bokens siste del.
Boken er en vesentlig omarbeidet videreføring av Sejersted mfl.s «EØS-rett» (3. utg.), som har fungert som et standardverk for både praktiserende jurister og jusstudenter. «Oversikt over EØS-retten» er ment å overta denne stillingen.

Fakta