Ansvar for ytringer på nett - Jon Bing

Ansvar for ytringer på nett

særlig om formidlerens ansvar

Boken handler om ansvar for ytringer på Internett.
Ytring er en felles betegnelse for utsagn eller formidling av data uansett form. Det dreier seg om tekst, tale, musikk og signaler, bilder og bevegelser, alt som er egnet til å formidle et meningsinnhold. Les mer
Vår pris
619,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Innbundet
Legg i
Vår pris: 619,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Boken handler om ansvar for ytringer på Internett.
Ytring er en felles betegnelse for utsagn eller formidling av data uansett form. Det dreier seg om tekst, tale, musikk og signaler, bilder og bevegelser, alt som er egnet til å formidle et meningsinnhold.
Ansvar kan være straffansvar, eller sivilrettslig ansvar - typisk erstatningsansvar. Når det gjelder hvem som kan være ansvarlig, behandler Bing tre typer aktører: den originære ytrer, teknisk personale og overordnede.

Retten til å ytre seg "ytringsfriheten" er en grunnleggende menneskerett. I norsk rett er ytringsfriheten nedfelt i Grunnloven § 100. Tilsvarende er ytringsfriheten stadfestet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 10. Det er ikke alle ytringer som vernes av ytringsfriheten. For eksempel har vi bestemmelser som forbyr pornografiske ytringer, rasistiske ytringer, ytringer som er egnet til å skape ringeakt for religiøse eller etniske grupper osv. En ytring kan fremsettes på flere måter.
Denne boken handler om ansvar for ytringer på Internett.
Ytring er en felles betegnelse for enhver form for melding, utsagn eller formidling av data uansett form. Det dreier seg altså om tekst, tale, musikk og signaler, bilder og bevegelser, alt som er egnet til å formidle et meningsinnhold.
Ansvar kan være straffansvar, eller sivilrettslig ansvar - typisk erstatningsansvar. Når det gjelder hvem som kan være ansvarlig, behandler Bing tre typer aktører:
Den første kategorien er: den originære ytrerens ansvar. "Originær ytrer" er den som formulerer eller fremmer selve ytringen.
Den andre kategorien er "teknisk personale", dvs. de som hjelper til med å mangfoldiggjøre, distribuere eller på annen måte formidle ytringen. I forbindelse med ytringer på Internett vil det være snakk om ansvar for telekommunikasjonsoperatører, operatører av mellomlagringstjenester, nettverter eller andre.
Den tredje kategorien er "overordnede", dvs. en redaktør som bestemmer hva som skal være med i et skrift eller lignende, utgiver, arbeidsgiver, eier, behandlingsansvarlig mv.

Målgrupper:
Jurister, aktører innen media, særlig på Internett
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 267
ISBN: 9788215012797
Utgave: 1. utg.
Format: 23 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Kapittel 1 Kort skisse av typiske internettjenester

Kapittel 2 Ansvar for ytringer
2.1 Informative og funksjonelle ytringer

2.2 Nærmere avgrensning


Kapittel 3 Originær ytrers ansvar for ytringer i elektroniske medier
3.1 Ærekrenkelser
3.1.1 Typiske krenkelser

3.1.2 Krenkelser i "konverterte medier"

3.1.3 Oppsummering


3.2 Fredsforstyrrelser

3.3 Trusler

3.4 Pornografiske ytringer
3.4.1 Innleding

3.4.2 De første eksemplene - tavlesystemer (BBS)

3.4.3 De typiske eksemplene - videreformidling av barnepornografi


3.5 Interlegale aspekter

3.6 Rasistiske ytringer

3.7 Funksjonelle ytringer som skadeverk

3.8 Beskyttelsesbrudd, bedrageri, villedning mv

3.9 Krenkelser av immaterielle eneretter
3.9.1 Innledning: Sivil- og strafferettslig ansvar

3.9.2 Videreformidling av ytringer - strafferettslig krenkelse av opphavsmannens enerett

3.9.3 Videreformidling av ytringer - krenkelse av avtale

3.9.4 Funksjonelle ytringer - ytring som medvirkning til ulovlig eksemplarfremstilling


3.10 Krenkelse av retten til eget bilde

3.11 Ytringer og markedsføring på nettet
3.11.1 Regulering av reklame generelt

3.11.2 Uanmodet epost (spam)Kapittel 4 Domenenavn
4.1.1 Domenenavnsystemet og ytringsfrihet

4.1.2 Domenenavn og varemerker mv

4.2 "Pekeransvaret"
4.2.1 Innledning

4.2.2 Kan en lenke krenke opphavsmannens enerett?

4.2.3 Metatjenester og illojal konkurranseKapittel 5 Det strafferettslige redaktøransvar
5.1 Generelt om redaktøransvaret
5.1.1 Redaktøransvaret som et kontrollansvar

5.1.2 Hvem er redaktør?

5.1.3 Særlig om angivelse av utgiver, redaktør og forfatter mv


5.2 Særlig om redaktøransvar for "blader og tidsskrifter"
5.2.1 "Trykt skrift"

5.2.2 Blad eller tidsskrift


5.3 Kringkasting

5.4 Redaktørfunksjonen for kringkasting og elektroniske medier


Kapittel 6 Det strafferettslige foretaksansvaret
6.1 Innledning

6.2 Foretaksstraff og mediebedrifter

6.3 Forholdet mellom redaktør og eier eller utgiver


Kapittel 7 Kildevern

Kapittel 8 Det sivilrettslige ansvaret for eier, utgiver mv
8.1 Krenkelser av privatlivets fred

8.2 Særlig om krenkelser i "trykt skrift"

8.3 Særlig om kringkasting

8.4 Arbeidsgivers ansvar for ytringer


Kapittel 9 Personopplysningsloven
9.1 Innledning

9.2 Personopplysningsloven og hjemmesider

9.3 Personopplysningsloven og forholdet til ytringsfriheten

9.4 Det strafferettslige ansvar

9.5 Erstatning og oppreisning


Kapittel 10 Ansvar som medvirker, særlig om "teknisk medvirkning"
10.1 Innleding

10.2 Det strafferettslige medvirkningsansvaret

10.3 Det erstatningsrettslige medvirkningsansvaret

10.4 Unntak for teknisk personale
10.4.1 Straffelovens unntak

10.4.2 Skadeserstatningslovens unntak


10.5 Ansvarsavskjæring, særlig om ehandelsloven
10.5.1 Innledning

10.5.2 Rene overføringstjenester

10.5.3 Åndsverkloven

10.5.4 Mellomlagringstjenester

10.5.5 Lagringstjenester

10.5.6 Overvåking av egen nettjenesteKapittel 11 Fildeling
11.1 Innledning - Napster

11.2 Senere utvikling


Kapittel 12 Etiske prinsipper for redaktøransvar
12.1 Innledning

12.2 Pressens etiske retningslinjer

12.3 Nettnemnda


Domsregister

Stikkordregister