Politiets persondatarett

en studie av hjemmels- og formålskrav ved politiets utlevering av personopplysninger til utlandet

Politiets persondatarett tar for seg nasjonale og internasjonale regler om informasjonsutveksling som ledd i mellomstatlig kriminalitetsbekjempende samarbeid.

Et kjernespørsmål er hvor balansepunktet mellom bruk og beskyttelse av personopplysninger skal ligge ved kriminalitetsbekjempelse. Les mer
Vår pris
529,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Bokkilden-app | Kindle

E-bok
Legg i
E-bok
Legg i
Vår pris: 529,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Bokkilden-app | Kindle

Om boka

Politiets persondatarett tar for seg nasjonale og internasjonale regler om informasjonsutveksling som ledd i mellomstatlig kriminalitetsbekjempende samarbeid.

Et kjernespørsmål er hvor balansepunktet mellom bruk og beskyttelse av personopplysninger skal ligge ved kriminalitetsbekjempelse. Hovedfokuset er det internasjonale politisamarbeidet, men også nasjonal informasjonsflyt mellom politi og andre norske myndighetsorganer drøftes.
I tillegg til å drøfte de gjeldende rettslige rammene for deling av informasjon, belyser forfatteren hvilke endringer som har funnet sted de siste tiårene når det gjelder vektingen av de hensyn som ligger til grunn for reglene.
Hovedtendensene er at tersklene for informasjonsflyt gradvis er blitt senket, og strømmen av informasjon øker. Ulike folkerettslige avtalers innvirkning på norsk rett er et gjennomgående tema i boken.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?