Arverett

; John Asland

Peter Lødrups klassiker Arverett blir videreført av John Asland i ny, revidert utgave.

Siden sjette utgave av denne boken kom, har Arvelovutvalget avgitt NOU 2014: 1 med forslag til ny arvelov. Les mer
Vår pris
435,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Vår pris: 435,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Om boka

Peter Lødrups klassiker Arverett blir videreført av John Asland i ny, revidert utgave.

Siden sjette utgave av denne boken kom, har Arvelovutvalget avgitt NOU 2014: 1 med forslag til ny arvelov. Utvalgets forslag er fortløpende behandlet i boken der de tematisk hører hjemme.
I de fem årene som er gått siden forrige utgave har det kommet en del endringer i lovgivningen som nødvendiggjør en ny utgave av boken. Arveavgiften er opphevet, statens arverett er erstattet av en ordning hvor «herreløs arv» skal komme frivillig virksomhet til gode, vi har fått en ny lov om forsvunne personer, vergemålsloven har trådt i kraft og arveloven har fått nye regler om fraværende arvinger.
Syvende utgave av Arverett er oppdatert med ny rettspraksis og ny litteratur. Boken har fyldig litteraturliste og både lov-, doms- og stikkordregister.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?