Generell kjemi

for universiteter og høyskoler

Innføringsbok i kjemi for universiteter og høgskoler.
Boka dekker emnene atomer, molekyler og ioner, kjemiske beregninger (støkiometri), reaksjoner i løsning, gasser, kjemisk likevekt, syrer og baser, løselighets- og komplekslikevekter, termokjemi, elektrokjemi, atommodeller, reaksjonskinetikk, faser og løsninger, organisk kjemi, biokjemi og aktuell kjemi. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Innføringsbok i kjemi for universiteter og høgskoler.
Boka dekker emnene atomer, molekyler og ioner, kjemiske beregninger (støkiometri), reaksjoner i løsning, gasser, kjemisk likevekt, syrer og baser, løselighets- og komplekslikevekter, termokjemi, elektrokjemi, atommodeller, reaksjonskinetikk, faser og løsninger, organisk kjemi, biokjemi og aktuell kjemi.

Oppgavene til hvert kapittel er en viktig del av framstillingen, og de kan alle løses ved hjelp av kalkulator og tabellverket KjemiData. Med svar på oppgaver, stikkordregister og grunnstoffenes periodesystem.

Bjørn Pedersen er professor ved Institutt for kjemi, Universitetet i Oslo.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Innledning
Kjemi - kjekt å kunne

Studieteknikk

Nødvendig matematikk

Flere opplysninger


1 Atomer, molekyler og ioner
Kjemifør og nå

Stoff og stoffers egenskaper

Grunnstoffenes periodesystem

Navn på grunnstoffer

Dagens atommodell

Bindingstyper

Navnsetting

Binærnomenklatur

Navn på syrer og syreanioner

Navn på ioner og salter

E-nummer

Mål

Oppgaver


2 Kjemiske beregninger (støkiometri)
Kjemiske reaksjoner

Kvantitative beregninger

SI-systemet

Atomvektbestemmelse

Bestemmelse av formel

Noen eksempler

En analogi

Mål

Oppgaver


3 Reaksjoner i løsning
Vann

Oppløsningsreaksjoner

Konsentrasjonsmål

Fellingsreaksjoner

Løselighet

Syre-base-reaksjoner

Redoksreaksjoner

Titrering

Mål

Oppgaver


4 Gasser
Gassforbindelser

Idealgass

En modell for en idealgass

Gassblandinger

Reelle gasser

Mål

Oppgaver


5 Kjemisk likevekt
Dynamisk likevekt

Massevirkningsloven

Noen likevektsuttrykk

Reaksjonskvotienten Q

Resultat av endring

Flere kobledelikevekter

Mål

Oppgaver


6 Syrer og baser
Syre-base-likevekter

Beregning av pH

Måling av pH

Buffer

Syre-base-titrering

Titrerkurven for flerprotisk syre/sterk base

Mål

Oppgaver


7 Løselighets- og komplekslikevekter
Løselighetslikevekter

Komplekslikevekter

Noen presiseringer

Mål

Oppgaver


8 Termokjemi
Energiregnskap

Enkel behandling av to eksempler

Presisering av viktige begreper

Volumarbeid

Kalorimetri

? H ved en fysisk forandring

? H ved kjemisk forandring

Spontan forandring

Definisjon av entropi

Entropi og fysiske forandringer

Entropi og kjemiske forandringer

Termodynamikkens 2. lov

Frienergi

Frienergi og likevekt

Variasjon av K med temperaturen

Mål

Oppgaver


9 Elektrokjemi
Redoksreaksjoner

Elektrokjemiske celler

Andre celler

Noen konvensjoner

Spenningsrekken

Beregning av cellepotensialet

Bruk av spenningsrekken

Elektrisk arbeid

Faradayslov

Cellepotensial og fri energi

Nemstlikningen

Sammenhengen mellom K og ?

Konsentrasjonscelle

Mål

Oppgaver


10 Atommodeller og bindingsteori
Hva er egentlig lys?

Vekselvirkning lys og materie

Bohrs atommodell

Elektronets dobbeltnatur

Schrødingers bølgelikning

Atomorbitaler

Overgang mellom to tilstander

Oppbygningsprinsippet

Grunnstoffenes periodesystem

Kjemisk binding

Ionebinding

Eksempel på ionebinding

Kovalentbinding

Mål

Oppgaver


11 Reaksjonskinetikk
Reaksjonshastighet

Hastighetslov

Enkle hastighetslover

Reaksjonsmekanisme

En modell

Katalyse

Mål

Oppgaver


12 Faser og løsninger
Aggregattilstander

Kondenserte faser

Intermolekylære krefter

Væsker

Faste stoffers struktur

Faseforandringer

Løsninger

Faktorer som påvirker løseligheten

Damptrykk av løsninger

Kolligative egenskaper

Mål

Oppgaver


13 Organisk kjemi og biokjemi
Historie

Forekomst og bruk

Navn på organiske forbindelser

Struktur av organiske molekyler

Stoffklasser med bare C og H

Stoffklasser med C, H, N, O og halogener

Karbohydrater

Aminosyrer, peptider og proteiner

Syntetiske polymerer (plast)

Syntese i organisk kjemi

Funksjonell gruppe-analyse

Mål

Oppgaver


14 Aktuell kjemi
Dagens utfordringer

Et overblikk over pensum

Industriell kjemi

Miljøkjemi

Mål

Oppgaver


Svar til oppgavene

Stikkordregister