Bios 1

biologi 1

; Arnodd Håpnes ; Dag O. Hessen ; Inger Gjærevoll ; Ragnhild Eskeland ; Anne Spurkland ; Bjørn Norheim (Illustratør) ; Terje Sundby (Illustratør)

Bios biologi 1 (2018)


Er revidert utfra tilbakemeldinger fra lærere og elever som har brukt boka Framstår som faglig oppdatert og tett knyttet opp mot læreplanens mål Fordypningstekster krydrer teoristoffet og gir elevene inspirerende glimt fra biologiens verden Repetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for eleven Mange nye arbeidsoppgaver som krever at elevene bruker både boka og andre kilder gir innsikt i dagsaktuelle temaerNy utgave til fagfornyelsen utkommer i 2021. Les mer
Vår pris
995,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 995,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Bios biologi 1 (2018)


Er revidert utfra tilbakemeldinger fra lærere og elever som har brukt boka Framstår som faglig oppdatert og tett knyttet opp mot læreplanens mål Fordypningstekster krydrer teoristoffet og gir elevene inspirerende glimt fra biologiens verden Repetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for eleven Mange nye arbeidsoppgaver som krever at elevene bruker både boka og andre kilder gir innsikt i dagsaktuelle temaerNy utgave til fagfornyelsen utkommer i 2021.Bios biologi 1 (2018) inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvinger.


Bios fagnettsted utfyller læreboka og inneholder interaktive oppgaver, tv-klipp, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner og ekstra teoristoff.

På lærersidene finner du blant annet en digital utgave av lærebøkene (tavlebok), løsningsforslag til sentralt gitte eksamensoppgaver i biologi 2, en omfattende prøvebank til hvert kapittel, feltstoff, presentasjoner og annet nyttig stoff som kan brukes i undervisningen.


Komponenter

Lærebok med grunn- og studiedel

Elevnettsted, gratis

Lærernettsted, lisens

Unibok og Brettbok-utgaver

Fakta

Bla i boka