Bios 1

biologi 1 : studiespesialiserende utdanningsprogram vg2

; Inger Gjærevoll ; Øystein Røsok ; Arnodd Håpnes ; Dag O. Hessen ; Per Audun Heskestad

Bios biologi 1 i ny og revidert utgave.Den nye biologi 1-utgaven:
Er revidert utfra tilbakemeldinger fra lærere og elever som har brukt boka
Er knyttet enda tettere opp til læreplanens mål gjennom omstrukturering av kapitlene
Framstår som faglig oppdatert, gjennomarbeidet og inspirerende
Inneholder enda flere eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven

Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Les mer
Vår pris
990,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 990,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Bios biologi 1 i ny og revidert utgave.Den nye biologi 1-utgaven:
Er revidert utfra tilbakemeldinger fra lærere og elever som har brukt boka
Er knyttet enda tettere opp til læreplanens mål gjennom omstrukturering av kapitlene
Framstår som faglig oppdatert, gjennomarbeidet og inspirerende
Inneholder enda flere eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven

Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvinger.

Bios fagnettsted kom i ny versjon våren 2012. Nettstedet inneholder interaktive oppgaver, tv-klipp, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner og ekstra teoristoff. På lærersidene finner du blant annet feltstoff, illustrasjoner fra boka og annet nyttig stoff som kan brukes i undervisningen. Nettstedet følger den samme inndelingen som boka.

Komponenter
lærebok med grunn- og studiedel
lydfiler
elevnettsted, gratis
lærernettsted, gratis lisens
Unibok og Brettbok-utgaver

Fakta

Bla i boka