Bios 2

biologi 2

; Arnodd Håpnes ; Dag O. Hessen ; Ragnhild Eskeland ; Inger Gjærevoll ; Ole Johan Borge ; Bjørn Norheim (Illustratør)

Bios biologi 2Er revidert utfra tilbakemeldinger fra lærere og elever som har brukt boka
Framstår som faglig oppdatert og tett knyttet opp mot læreplanens mål
Fordypningstekster krydrer teoristoffet og gir elevene inspirerende glimt fra biologiens verden
Repetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for eleven
Mange nye arbeidsoppgaver som krever at elevene bruker både boka og andre kilder gir innsikt i dagsaktuelle temaer
Tidligere gitte eksamensoppgaver i oppgavedelen til hvert kapittel forbereder elevene til sentralgitt eksamen i faget
Boka inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Les mer
Vår pris
990,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 990,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Bios biologi 2Er revidert utfra tilbakemeldinger fra lærere og elever som har brukt boka
Framstår som faglig oppdatert og tett knyttet opp mot læreplanens mål
Fordypningstekster krydrer teoristoffet og gir elevene inspirerende glimt fra biologiens verden
Repetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for eleven
Mange nye arbeidsoppgaver som krever at elevene bruker både boka og andre kilder gir innsikt i dagsaktuelle temaer
Tidligere gitte eksamensoppgaver i oppgavedelen til hvert kapittel forbereder elevene til sentralgitt eksamen i faget
Boka inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvinger. I denne utgaven er bioteknologidelen grundig oppdatert og utvidet til to kapitler. Også miljøkapittelet er omfattende revidert, noe som gjenspeiler betydningen miljødebatten har i det daglige nyhetsbildet.Bios fagnettsted utfyller læreboka og inneholder interaktive oppgaver, tv-klipp, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner og ekstra teoristoff.
På lærersidene finner du blant annet en digital utgave av lærebøkene (tavlebok), løsningsforslag til sentralt gitte eksamensoppgaver i biologi 2, en omfattende prøvebank til hvert kapittel, feltstoff, presentasjoner og annet nyttig stoff som kan brukes i undervisningen.


Komponenter
Lærebok med grunn- og studiedel
Elevnettsted, gratis
Lærernettsted, lisens
Unibok og Brettbok-utgaver

Fakta