Norsk 2 fra Cappelen Damm

Grunnbok

; Karine Aambø ; Sylvelin Vatle

Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, og et lekent og barnevennlig uttrykk. Elevene følger også dette året gjennomgangsfigurene Snipp, Snapp og Snute, tre dyr med menneskelige egenskaper.


Boka er delt inn i åtte kapitler med temaer tilpasset alderstrinnet:


1. Les mer
Vår pris
389,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Midlertidig tomt på lager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 389,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Midlertidig tomt på lager

Om boka

Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, og et lekent og barnevennlig uttrykk. Elevene følger også dette året gjennomgangsfigurene Snipp, Snapp og Snute, tre dyr med menneskelige egenskaper.


Boka er delt inn i åtte kapitler med temaer tilpasset alderstrinnet:


1. Klassen vår

2. Hør på meg

3. Tenk nytt

4. Fakta, faktisk

5. Tekst og bilder

6. Å fortelle

7. Ord og uttrykk

8. Å beskrive


Lesing og leselyst

Boka har et stort og variert tekstutvalg som motiverer elevene til lesing, og som gir leselyst. Mange av tekstene er det naturlig å bruke til høytlesing og samlesing, som utgangspunkt for felles tekstopplevelser. Flere av tekstene ivaretar de nye tverrfaglige temaene til fagfornyelsen.


Differensiering

Hvert kapittel har tilpassede og nivådifferensierte tekster.


Ord og begreper

Boka legger opp til eksplisitt arbeid for å øke elevenes ordkunnskap og begrepsapparat.


Språk, grammatikk og tegnsetting

Elevene arbeider blant annet med emner som: alfabetet, vokaler og konsonanter, enkel tegnsetting, stor bokstav i navn, spørreordene, diftongene, sammensatte ord og litt om dialekter.


Muntlighet

Mange oppgaver åpner for muntlig aktivitet, som samtale, stille spørsmål, lytte og lage enkle presentasjoner.


Skriving

Det finnes flere små og store skriveoppgaver knyttet til tekstene. Flere av disse legger opp til at elevene skal arbeide videre med tekstskaping utenfor boka og i arbeidsboka.


Kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene er ivaretatt.


Grunnboka er naturlig å bruke sammen med NORSK 2 Arbeidsbok fra Cappelen Damm.


Boka kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.

Fakta

Bla i boka